Zwolnień z tytułu choroby własnej wystawiono w pierwszym kwartale tego roku 7,5 mln, na 16,3 mln pracujących Polaków. Koszty pracodawców z tytułu absencji wyniosły ponad 2 mld zł – wynika z zestawienia ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował niedawno zestawienie „Absencja chorobowa i zasiłki z ubezpieczeń społecznych I-IV 2019 r.”. Według zamieszczonych w nim danych w pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano 9,2 mln zaświadczeń lekarskich. 7,5 mln z nich wystawiono z tytułu choroby własnej ubezpieczonych, a ich przeciętna długość wynosiła 11,41 dnia.

Zestawiając informacje podane przez ZUS z danymi o liczbie pracujących Polaków (16,3 mln osób), widzimy, że skala absencji jest spora. Opierając się na samych liczbach, można by powiedzieć, że w I kwartale tego roku co drugi pracownik był na zwolnieniu.

Absencja chorobowa zawsze stanowi obciążenie dla pracodawcy. Wpływa nie tylko na sprawność działania firmy, ale też bezpośrednio na finanse przedsiębiorstwa. Dobitnie pokazują to dane ZUS. W minionym kwartale pracodawcy wydali na wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 2 067,6 mln zł. To o 14,2% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko część wydatków. Ponadto muszą ponieść koszty związane z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy jak wynagrodzenie nadgodzin czy zastępstw. Sposobem na zminimalizowanie liczby zwolnień lekarskich w firmie jest zapewnienie zatrudnionym dostępu do odpowiednich świadczeń profilaktycznych w ramach medycyny pracy – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Kto idzie na zwolnienie?

Najczęściej absencja w pracy spowodowana była ciążą lub problemami z układem oddechowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że wśród 3 głównych przyczyn najdłuższych zwolnień były problemy neurologiczne. Jest to dość niepokojący sygnał, zwłaszcza jeżeli połączymy go z faktem, że grupą wiekową, która najczęściej korzystała ze zwolnień lekarskich, są osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia – podkreślająeksperci. Fakt ten może potwierdzać ogólną tendencję dotyczącą tego pokolenia pracowników. Millenialsi borykają się z większą ilością problemów zdrowotnych, niż ich rodzice w tym wieku, a jednymi z poważniejszych są zaburzenia neurologiczne.

Skuteczne zarządzanie zdrowiem pracowników stanowi spore wyzwanie dla pracodawców. Choć ramy, w jakich powinni się poruszać, wyznaczają przepisy o medycynie pracy, to powinni jednak pamiętać, że obowiązkowe badania kontrolne warto również uzupełnić o dostęp do świadczeń profilaktycznych, na co wskazuje ustawodawca. Pomocą w ich organizacji mogą być grupowe polisy zdrowotne. Dynamiczny rozwój rynku nieobowiązkowych ubezpieczeń spowodował, że towarzystwa podchodzą elastycznie do potrzeb przedsiębiorców. Niektóre z nich oferują nawet specjalne pracownicze programy profilaktyczne wychodzące naprzeciw problemom zdrowotnym pracowników poszczególnych branż – mówi Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Red. (źródło: SALTUS Ubezpieczenia)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/e-zwolnienia-obowiazek-wystawiania/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA