ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie i odzyskuje pieniądze. Prawie 1.300.000 zł zostało zwróconych do kasy zakładu na Dolnym Śląsku. Po kontroli 27 tys. zwolnień lekarskich 638 osób zostało pozbawionych zasiłku z powodu niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia, a 1159 osób lekarze uznali za zdolne do pracy.

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie w całej Polsce. W pierwszym półroczu tego roku sprawdził 324 tys. osób. Wstrzymał wypłatę 21,1 tys. zasiłków chorobowych na blisko 19,2 mln zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. ZUS zakwestionował świadczenia chorobowe na łączną kwotę blisko dwukrotnie wyższą niż w 2017 r. W całym kraju skontrolował w I kwartale 2019 r. 324 tys. zwolnień. W konsekwencji wydanych zostało 21,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych lub kwestionujących sposób wykorzystania zwolnienia. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I półroczu 2019 r. sięgnęła 19 mln 173,6 tys. zł.

Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z kolejno następujących po sobie, krótkotrwałych zwolnień lekarskich, wystawianych przez różnych lekarzy. Podejrzane są także zwolnienia długoterminowe, a także osoby, które musiały już kiedyś zwrócić zasiłek z powodu nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia.

Kontrole prowadzone są jednak także u pacjentów lekarzy wystawiających zbyt duża liczbę zwolnień. Ustalone są standardy czasu trwania schorzeń i w oparciu o nie weryfikowana jest długość zwolnienia.

Część zwolnień ZUS typuje natomiast do kontroli losowo, więc niespodziewanie sprawdzony może być każdy chory.

O przeprowadzenie kontroli ma prawo ubiegać się pracodawca, który ma wątpliwości co do choroby pracownika. Jeśli kontrola ZUS stwierdzi, że pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem, zostanie on pozbawiony prawa do zasiłku za cały okres, na który wystawione jest eZLA.

ZUS podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. W ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r. – mówi rzecznik ZUS, Wojciech Andrusiewicz.

Obok kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich i prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy ZUS ma również obowiązek ograniczyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia osoby przebywającej na zwolnieniu.

ZUS podał, że z tego tytułu wysokość ograniczonych wypłat sięgnęła w pierwszym półroczu 2019 r. blisko 84,9 mln zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do końca czerwca tego roku wyniosła 104,2 mln zł.

Red. (źródło: PAP)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/e-zwolnienia-obowiazek-wystawiania/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA