Związek Miast Polskich opublikował stanowisko w sprawie planowanych zmian w ustawie o działalności leczniczej. W opinii Związku Miast Polskich, projekt ustawy zmian ustawy o działalności leczniczej (wersja z dnia 9 czerwca 2017 r.) zawiera zarówno rozwiązania korzystne dla systemu ochrony zdrowia, jak i takie, które skutkować mogą pogorszeniem jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Skrytykowano m.in. propozycję, aby samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) i spółki kapitałowe, w których podmioty publiczne są większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem, nie mogły zbywać aktywów trwałych, oddać ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przyjmującemu zamówienie.

Zwraca się uwagę, że w wielu szpitalach podmioty zewnętrzne za własne środki zmodernizowały pomieszczenia i wyposażyły je w wysokiej klasy aparaturę medyczną oraz poszerzyły ofertę usług medycznych, z których korzystać mogą wszyscy ubezpieczeni. W opinii ZMP, wprowadzenie tego typu ograniczenia negatywnie wpłynie na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Wyeliminowanie tych podmiotów spowoduje ograniczenie dostępności do świadczeń i obniżenie ich jakości. Niedofinasowane spzoz-y i ich podmioty tworzące nie stać będzie bowiem na uruchomienie tego typu działalności, zakup niezwykle kosztownej aparatury i sprzętu medycznego oraz zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów – czytamy w komunikacie.

Skrytykowany został również „zakaz nadawania przekazu handlowego świadczeń zdrowotnych”. Proponowane zmiany regulacji, odwrotnie od intencji projektodawców, nie upraszczają zasad reklamowania się podmiotów leczniczych – oceniono.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA