Wytyczne dla gabinetów fizjoterapeutycznych obowiązują od 4 maja. Pacjenci i fizjoterapeuci powinni nosić maseczki, a po każdym zabiegu wymaga się dezynfekcji stanowiska.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przygotowało rekomendacje dla poszczególnych branż. Wytyczne dla gabinetów fizjoterapeutycznych dotyczą ich funkcjonowania w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej.

Od 4 maja br. będzie można znowu korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły skorzystać z rehabilitacji leczniczej. Nadal zamknięte będą salony masażu.

Przed wykonaniem usługi rekomenduje się wywiad telefoniczny. Jego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę. Jego podstawą jest ankieta wstępnej kwalifikacji, rekomendowana przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Odradza się uczestniczenie w zabiegach osób towarzyszących, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne). Decyzję każdorazowo będzie podejmował fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent. Co ważne, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, tj. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu.

Pacjentów obowiązuje noszenie maseczek i zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów. Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych dotyczy też fizjoterapeutów.

Po każdym zabiegu wymaga się dezynfekcji stanowiska – wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt, w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualnie elementy urządzeń zabiegowych.

Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów trzeba tak ułożyć, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2 m odległości między pacjentami. W salonie, na jedną osobę powinno przypadać przynajmniej 15 mkw. (nie wliczając osoby świadczącej usługę). Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta odgrodzenia (np. przepierzenia lub ścianki).

Pracownicy i obsługa gabinetów

Wytyczne dla gabinetów fizjoterapeutycznych obowiązują także pracowników i obsługę gabinetów. Proponuje się zwiększenie odległości między pracownikami (2 m) i zachowanie bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiany w pracy należy podzielić, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu.

Resort proponuje również zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów (np. stołówki pracowniczej, szatni). W związku z tym, zaleca się, by liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.

W miarę możliwości pomieszczenia nieklimatyzowane powinno się wietrzyć. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć spotkania i narady wewnętrzne. Powinno przeprowadzać się je przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 2 m). Preferuje się kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Wytyczne dla gabinetów fizjoterapeutycznych rekomendują również, aby ograniczać korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzać różne godziny przerw,
  • zmniejszać liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

Przypomina się o konieczności zachowania 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej i o obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych. Należy ściśle przestrzegać zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu). Osoby zarażone lub potencjalnie zarażone powinny przebywać w kwarantannie i izolacji.

Red. (źródło: gov.pl/web/rozwoj, PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA