Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów ustali rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Konieczność wydania nowego aktu wynika z realizacji zmienionej w lipcu 2019 r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – informuje resort.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów w projektowanym rozporządzeniu dotyczy tylko części lekarzy. Jak wskazano w uzasadnieniu, akt prawny stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zgodnie z tą ustawą, w 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki, jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji (1,05) oraz kwoty 4200 zł brutto i w bieżącym roku stanowi kwotę 4410 zł.

Wynagrodzenia rezydentów kształtowane są w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny. MZ stwierdza, że na dzień 1 lipca 2019 r. jedynie lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych nie osiągnęli jeszcze poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Muszą więc otrzymać podwyżkę stanowiącą minimum 20 proc. różnicy między ustalonym najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, a ich wynagrodzeniem zasadniczym obowiązującym na 1 lipca 2019 r. – informuje MZ

Red. (źródło: PAP)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/podwyzszenie-wynagrodzen-pracownikow-medycznych-zaakceptowal-senat/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA