Wynagrodzenie zasadnicze lekarza stażysty zwiększa się od 1 lipca 2020 r. Podniesiono je z 2700 na 2900 zł brutto. Tak przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, skierowany do konsultacji publicznych.

Zmianę rozporządzenia ustalającego wynagrodzenie zasadnicze lekarza stażysty uzasadniono w projekcie. Wynika to z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Tak wskazano w uzasadnieniu projektu.

W ocenie skutków regulacji resort podał, że projekt będzie oddziaływał na grupę ok. 68 tys. stażystów. Prognozy odnośnie liczby absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w latach 2020-2029 oparte są na danych o przyznanych limitach dla uczelni medycznych w latach 2011/2012-2019/2020 dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Osoby, które ukończą wydziały medyczne to osoby, które potencjalnie podejdą do realizacji stażu podyplomowego.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA