Tylko zaszczepione dzieci mogą przebywać w publicznym żłobku. Zbieranie w rekrutacji danych o tym, czy wypełniono obowiązek szczepienia, nie stanowi dyskryminacji – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

To kolejne orzeczenie stwierdzające, że do publicznych żłobków powinny być przyjmowane tylko zaszczepione dzieci, zaś wymóg, aby dziecko poddane było obowiązkowym szczepieniom ochronnym, jest dopuszczalnym kryterium rekrutacyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu powołał się na wcześniejszy wyrok sądu w Olsztynie. Podkreślił przy tym, że takie kryterium nie dyskryminuje.

WSA w Olsztynie orzekł we wrześniu, że rodzice odmawiający szczepień sami je różnicują. Nie mogą wymagać traktowania ich na równi z tymi, którzy przestrzegają obowiązków ustawowych. Wybór rodziców, sprzeczny z prawem, ma swoje konsekwencje. Poznański sąd podkreślił, że zbieranie informacji o dokonanych szczepieniach mieści się w kategorii danych o stanie zdrowia dziecka – informuje “Rzeczpospolita”.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia dane o stanie zdrowia dziecka. Przepis ten należy interpretować z uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.

Zgodnie z nim, dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, obejmują także szczepienia ochronne.

Red. (źródło: PAP / rp.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA