Ustawa o wdrażaniu rozwiązań e-zdrowia zakłada, że asystenci medyczni będą mogli wystawiać e-recepty. Proponowane w ustawie rozwiązania odnoszą się przede wszystkim do wprowadzenia ułatwień w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się wdrożenie e-recepty transgranicznej,  możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej.

Ustawa o wdrażaniu rozwiązań e-zdrowia wprowadza:

 • możliwość upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań,
 • wprowadzenia nowych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta oraz wygaszania Zintegrowanego Informatora Pacjenta,
 • rozszerzenia zakresu stosowania publicznej aplikacji mobilnej na systemy teleinformatyczne,
 • rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu “Leki 75+”,
 • udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz danych przetwarzanych w rejestrach.

Wprowadzone zmiany umożliwią pacjentom:

 • otrzymanie bezpłatnych leków w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala,
 • założenie w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz potwierdzenie w niej profilu zaufanego,
 • złożenie zdalnie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej,
 • przeglądanie aktualnej listy podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie,
 • wystąpienie zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • uzyskanie informacji o dopasowanej do potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych.

Pacjenci będą mogli ponadto:

 • otrzymać SMS-a, e-maila lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece,
 • skorzystać z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel,
 • zrealizować e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego,
 • uzyskać dostęp do IKP na urządzeniu mobilnym,
 • ocenić za pomocą interaktywnej ankiety jakość usług medycznych sfinansowanych przez NFZ.

Nowe przepisy obejmą także:

 • wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego,
 • wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni,
 • automatyczne udostępnienie zawartych w platformie e-zdrowie danych pacjenta lekarzom przyjmującym,
 • poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia e-recept oraz e-skierowań, na podstawie dokumentacji medycznej,
 • stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept,
 • rozszerzenie katalogu osób objętych tzw. receptami pro familae o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz o dalszych członków rodziny,
 • umożliwienie lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym.

Red. (źródło: PAP)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/e-recepty-wystawia-ponad-35-tys-lekarzy-i-600-placowek/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA