Telemedycyna Polska S.A. uzyskała w sierpniu 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 327,6 tys. zł, co oznacza spadek o 24,6 proc. w porównaniu do sierpnia 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w sierpniu 2019 r. miały narastająco wartość 3 mln 541,8 tys. zł i były o 1,2 proc. wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

W poprzednich miesiącach 2019 r. Telemedycyna Polska S.A. wykazywała tendencję zarówno wzrostową, jak i spadkową: w czerwcu 2019 r. nastąpił wzrost przychodów o 41 proc., zaś w marcu – spadek o 32 proc.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka dysponuje własnym Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i wykonuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Firma bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W jej ramach pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

W strategia spółki jest wprowadzanie i rozwijanie rozwiązań telemedycznych w obszarze chorób przewlekłych: teleopieki kardiologicznej, a następnie teleopieki długoterminowej.  Jednym z obszarów jest też teleopieka senioralna.

34,15 proc. akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. znajduje się w posiadaniu Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.

Red. (medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA