Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania, które w niewielkim stopniu odnoszą się do dużych przedsiębiorców. Tak firma doradcza Deloitte ocenia projekt rządowego pakietu osłonowego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Przedsiębiorcy oczekiwali przede wszystkim na przedstawienie szczegółów rozwiązań w ramach dwóch pierwszych filarów – podkreśla Deloitte. Obejmować miały one wsparcie miejsc pracy oraz bezpośrednią pomoc finansową dla przedsiębiorstw. Ale także ułatwienia realizacji określonych obowiązków sprawozdawczych, czy rozliczeniowych (zeznania podatkowe, wpłaty zaliczek na podatek, itp.). Tarcza antykryzysowa ich nie zawiera.

Na ten moment zaproponowane rozwiązania w niewielkim stopniu odnoszą się do dużych przedsiębiorców. Ułatwienia w zakresie wielu obowiązków sprawozdawczych pozostawiono zaś w gestii właściwych ministrów (delegacja ustawowa do wydania odpowiednich rozporządzeń)” – czytamy w raporcie.

Firma podkreśliła, iż zaproponowane rozwiązania i ich efekt finansowy stanowią w większości pomoc minimalną.

„Zasady jej udzielania reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Zgodnie z nim maksymalna kwota pomocy, którą może otrzymać jeden podmiot gospodarczy (samodzielne przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa powiązane z terenu Polski) w okresie 3 lat, wynosi 200 tys. euro brutto (100 tys. euro brutto dla firm z sektora drogowego transportu towarów). Dla wyliczenia dostępnego do wykorzystania limitu pomocy należy wziąć pod uwagę wsparcie przyznane w tej formie w trwającym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach” – podano.

Deloitte analizuje wskazane rozwiązania (w szczególności wartość pomocy) oraz ograniczenie możliwości skorzystania z instrumentów pomocowych przez dużych przedsiębiorców zatrudniających dziesiątki tysięcy pracowników. Według ekspertów, nie stanowią one jeszcze na ten moment odpowiedzi na oczekiwania wielu przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Przypominają oni jednocześnie, że Komisja Europejska wydała regulacje. Pozwalają one na udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej na pokrycie strat wywołanych sytuacją nadzwyczajną czy wsparcie płynności.

Rządowy pakiet rozwiązań, mających ograniczyć negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa, jest obecnie konsultowany. Pod koniec tygodnia ma być rozpatrywany przez Sejm – wynika ze wstępnego harmonogramu izby. W sobotę projektowane rozwiązania trafiły do członków Rady Dialogu Społecznego.

18 marca br. odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu. Nosi on nazwę: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA