W czasie pandemii COVID-19 rodzice powinni kontynuować szczepienia dzieci. Główny Inspektor Sanitarny zaleca wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

W ramach szczepienia dzieci zaleca się uwzględnienie badań bilansowych, a w pierwszej kolejności – bilansów w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (tzw. bilans 6-latka).

Badania bilansowe w innych grupach wiekowych należy realizować w miarę możliwości organizacyjnych przychodni. Pierwszeństwo realizacji opieki profilaktycznej mają szczepienia dzieci (przede wszystkim najmłodszych) oraz bilanse 6-latków.

Planując badanie bilansowe, należy podzielić je na dwa etapy:

 1. Teleporadę. Podczas niej należy przeprowadzić badanie podmiotowe oraz te elementy bilansu, które można omówić telefonicznie. (Wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.)

Z uwagi na trwającą pandemię, elementem teleporady powinien być wywiad epidemiologiczny, który powinien zawierać pytania dotyczące:

 • Epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów i innych domowników. Np. kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną lub chorą na COVID-19. Także przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Ponadto powrót w ciągu 14 ostatnich dni z zagranicy.
 • Objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, biegunki lub innych objawów. Mogłyby one wskazywać na COVID-19, zarówno u dziecka, jego opiekunów, jak i innych domowników.

Jeśli jakaś odpowiedź na pytania z wywiadu epidemiologicznego jest twierdząca, należy odstąpić od przeprowadzenia bilansu. Zalecane jest postępowanie w zależności od wywiadu (zgłoszenie do PSSE, skierowanie do Izby Przyjęć Oddziału Zakaźnego celem wykonania diagnostyki, etc.).

 1. Wizytę osobistą w poradni. Podczas nie należy przeprowadzić badanie bilansowe, uwzględniające ocenę stanu zdrowia, zgodną z zapisami wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Według obecnie obowiązujących przepisów, jeśli badanie przesiewowe nie zostanie wykonane w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, to przeprowadza się je w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zasady organizacji badań bilansowych:

 1. Część 1 i 2 badania bilansowego powinny się odbyć w odstępie nie dłuższym niż tydzień. Jeśli odstęp czasowy pomiędzy teleporadą, a wizytą osobistą jest dłuższy niż „z dnia na dzień”, w dniu poprzedzającym wizytę osobistą w poradni należy przeprowadzić aktualizację wywiadu epidemiologicznego.
 2. Jeśli istnieje taka możliwość organizacyjna, zaleca się połączenie wizyty bilansowej z wykonaniem szczepienia dzieci obowiązkowych i zalecanych.
 3. Należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji, posiadając maseczkę ochronną dla siebie i dziecka.
 4. Należy stosować separację czasową lub przestrzenną wizyt. Tak, by w tym samym miejscu i/lub czasie w poczekalni nie przebywali pacjenci zdrowi i z objawami chorobowymi. Powinno się tak planować grafik przyjęć, aby uniknąć gromadzenia się pacjentów i opiekunów w poczekalni.
 5. Personel medyczny przeprowadzający bilans musi stosować zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu:
 • środki ochrony indywidualnej: maseczka chirurgiczna z przyłbicą, rękawiczki jednorazowe, fartuch (preferowany fartuch jednorazowy, a w przypadku braku – czysty fartuch wielorazowy, wykorzystany wyłącznie do badania dzieci zdrowych)
 • dezynfekcję powierzchni i sprzętów, z którymi styka się pacjent (kozetka, waga, stetoskop, sprzęt do badań bilansowych, inny drobny sprzęt medyczny używany przy pacjencie) – po każdym pacjencie.

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA