Niezbędne są szczegółowe standardy dotyczące świadczeń telemedycznych, gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę pacjentów oraz lekarzy – wskazało w opublikowanym stanowisku prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Samorząd lekarski zauważa, że w ostatnich latach doszło do znacznego zwiększenia liczby świadczeń w zakresie telemedycyny i świadczeniodawców oferujących takie usługi. W stanowisku NRL wskazano, że jest to zjawisko naturalne wynikające z rozwoju technologicznego i cyfrowego polskiego społeczeństwa, ale zagrożeniem, z którym trzeba się zmierzyć, jest brak pewności co do jakości wszystkich oferowanych usług telemedycznych. Standardy dotyczące świadczeń telemedycznych regulowałyby pewne zasady.

W ostatnich latach doszło do znacznego zwiększenia liczby świadczeń udzielanych telemedycznie oraz świadczeniodawców oferujących takie usługi. Jest to zjawisko naturalne wynikające z rozwoju technologicznego i cyfrowego polskiego społeczeństwa. Zagrożeniem, z którym musimy się zmierzyć jest brak pewności, że jakość wszystkich oferowanych usług telemedycznych jest równa jakości usług udzielanych w trybie stacjonarnym.
Niebezpiecznym zjawiskiem jest brak uchwalonych odgórnie standardów usług telemedycznych w Polsce i milczące przyzwolenie ze strony decydentów na niekontrolowany wzrost liczby podmiotów świadczących takie usługi. Dlatego apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o zaangażowanie się w ten problem i prace nad sformułowaniem standardów świadczeń telemedycznych – czytamy w oświadczeniu.

Szczegółowe standardy i wytycznych w zakresie udzielania świadczeń telemedycznych ma zagwarantować m.in. bezpieczeństwo i ochronę pacjentów, lekarzy i lekarzy dentystów.

Rada podnosi również, że konieczne jest także, by konsultacja telemedyczna zapewniała odpowiednią jakość, prowadzona była zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, w szczególności z zachowaniem tajemnicy lekarskiej oraz zgodności z sumieniem lekarza, z dokładnym poinformowaniem pacjenta o ewentualnych ograniczeniach konkretnej metody telemedycznej oraz o możliwości wyboru przez pacjenta bezpośredniego kontaktu z lekarzem na każdym etapie udzielania takiego świadczenia telemedycznego.

Prezydium NRL, “kierując się troską o jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych podkreśla, że za wyborem przez pacjenta sposobu udzielenia świadczenia zdrowotnego w ramach telemedycyny nie powinno stać kryterium ceny”.

Zdaniem NRL, nie ma powodu, żeby ten sam rodzaj świadczenia, ale udzielony z wykorzystaniem technologii telemedycznych charakteryzował się inną (niższą) odpłatnością niż świadczenie zdrowotne udzielone podczas osobistego kontaktu z pacjentem.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA