Nakłady poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność w zakresie biotechnologii w 2018 r. wyniosły 1223,7 mln zł i zwiększyły w skali roku o 48,2 proc. Wzrosła też liczba przedsiębiorstw – w ubiegłym roku było ich 208, czyli o 10,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Pozytywne tendencje widać też w liczbie podmiotów prowadzących działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii. Według GUS, w 2018 r. było ich 258, czyli o 6,2 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Wzrost nastąpił również w sektorze nanotechnologii. Działalność z tego zakresu prowadziło w 2018 r. 100 przedsiębiorstw, tj. o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność nanotechnologiczną wyniosły 274,3 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 0,8 proc.

Z kolei działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 150 podmiotów – o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosły 242,1 mln zł i były o 16 proc. wyższe niż w roku poprzednim – podał GUS.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA