W 2019 r. rejestr zgłoszonych zatruć wywołanych przez substancje psychoaktywne w Polsce obejmował łącznie 2930 przypadków. Porównując dynamikę zjawiska na przestrzeni ostatnich 5 lat (2015 – 2019), należy odnotować, że łącznie w tym okresie zarejestrowano 22.456 interwencji medycznych – informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Największa liczba interwencji spowodowanych przez substancje psychoaktywne w Polsce miała miejsce w 2015 r. Odnotowano w tym czasie 7357 zgłoszeń z terenu całego kraju. W okresie 2016-2018 coroczna liczba zgłoszeń utrzymywała się na porównywalnym poziomie, z trendem spadkowym – odpowiednio: 4369, 4324 i 4258 zgłoszeń.

Najmniejszą ich liczbę interwencji odnotowano w 2019 r. – 2148. Była ona prawie 3,5-krotnie niższa w porównaniu do roku 2015 oraz dwukrotnie niższa w odniesieniu do lat 2016-2018.

Epidemia “Mocarza”

Główny Inspektorat Sanitarny gromadzi dane o zatruciach od 2013 r. Wybuch tzw. epidemii “Mocarza” w lipcu 2015 r. pokazał konieczność zbierania takich danych i bieżące ich analizowanie, z uwagi na nieprzewidywalność zjawiska pojawienia się na rynku narkotykowym substancji o znacznie zwiększonej toksyczności. W ciągu miesiąca zanotowano wówczas niemal 2 tys. interwencji medycznych. Wydarzyły się one głównie w województwie śląskim. Dużo czasu zajęło zbadanie, że za wydarzenia odpowiada nowa, bardziej toksyczna generacja syntetycznych kannabinoidów. Te najgroźniejsze substancje psychoaktywne w Polsce wprowadzono właśnie na rynek.

Analiza trendów występujących w tym obszarze pomocna była przy budowaniu systemu wczesnego ostrzegania społeczeństwa przed potencjalnych niebezpieczeństwem, jakie niosą substancje psychoaktywne w Polsce.

Krajowa czołówka

W latach 2015-2019 w dwóch województwach utrzymywała się stała, znaczna przewaga w stosunku do pozostałych województw. Większa jest w nich liczba udzielonych świadczeń medycznych w przypadkach zatruć. Dotyczy to województwa śląskiego i łódzkiego. Każdego roku dochodzi w nich do największej liczby interwencji lekarzy.

Z województwa śląskiego w latach 2015-2019 pochodziło łącznie 5816 zgłoszeń. Natomiast w województwie łódzkim odnotowano 5620 przypadków, co stanowi razem 50,9% zgłoszonych z całego kraju w tym czasie.

Kolejnymi pod względem liczby zgłoszeń były województwa:

  • wielkopolskie, z którego zgłoszono 1860 zdarzeń,
  • mazowieckie – 1347,
  • kujawsko-pomorskie – 1329.

W pozostałych jedenastu regionach kraju liczba wszystkich zgłoszeń w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyła tysiąca.

Patrz: Raport

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA