Styczniowa lista leków refundowanych przewiduje wprowadzenie wielu nowych pozycji. Dotyczy to programach lekowych, jak i na liście aptecznej. Kolejne opcje terapeutyczne zyskają pacjentki chore na raka piersi.

Styczniowa lista leków refundowanych zwiększy też dostępność do leczenia dla cukrzyków. Ponadto poszerzy dostęp do leczenia o nowe wskazania m.in. dla chorych na ciężką astmę alergiczną czy wirusowe zapalenie wątroby typu B.

Nowe leki do aptek, pomocne w leczeniu zaburzeń depresyjnych, to:

  • Depratal (duloksetyna) – będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych.
  • Brintellix (wortioksetyna) – we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych. W leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano u nich poprawy, mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.
  • Trevicta (paliperidon) – stanowiąca nową postać leku z tą substancją czynną, o przedłużonym uwalnianiu. Będzie dostępna dla pacjentów m.in. w leczeniu podtrzymującym schizofrenii.

Nowości na liście refundacyjnej

Nowością na liście refundacyjnej będzie poszerzenie możliwości terapii lekiem Xolair (omalizumab). Dotyczy to refundacji dla pacjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6-11 lat w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”. Ponadto będzie dostępny w nowym programie lekowym „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”.

Refundacją objęto we wskazaniach pozarejestracyjnych leki zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir. Stosowane są ramach nowego programu lekowego „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców. Otrzymują oni leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”.

Nowe leki dla cukrzyków

Zmiany nastąpią na liście aptecznej w zakresie terapii cukrzycy. W efekcie diabetycy zyskają nowe leki m.in. Trulicity (dulaglutidum) oraz Ozempic (semaglutidum). Stosowane są one u pacjentów z cukrzycą typu 2, przed włączeniem insuliny. Leczoni musz.ą być oni co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy. Kolejną dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną będzie lek Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum). Stanowi on nowe połączenie insulin.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA