W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych wielokrotnie kierowało do Ministra Zdrowia pisma w sprawie zmian w ustawie refundacyjnej umożliwiających refundację leków z importu równoległego. Niektóre z nich znalazły się w obecnie procedowanej nowelizacji Ustawy – czytamy w opinii SIRPL.

Kluczowym postulatem SIRPL jest wyłączenie leków z importu równoległego spod ustawowej definicji odpowiednika. Leki z importu równoległego nie są odpowiednikami, ale tymi samymi produktami pochodzącymi z innego rynku europejskiego.

Kolejnym postulatem jest umieszczanie leków z importu równoległego na wykazach refundacyjnych w cenie niższej o 10 proc. od ceny produktu referencyjnego. Obecny wymóg ceny o 25 proc. niższej od ceny leku wyznaczającego limit lub najtańszego odpowiednika (stworzone dla leków generycznych) uniemożliwiają importerom równoległym wprowadzenie produktów do systemu refundacji. Proponowana zmiana pozwoli na zwiększenie liczby produktów z importu równoległego na wykazach leków refundowanych a w konsekwencji zwiększenie oszczędności pacjentów i publicznego płatnika – informuje SIRPL.

Istotne jest również uproszczenie procedury wydawania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu. W przypadku leków z importu równoległego do ustalenia pozostaje wyłącznie cena, a wszelkie pozostałe informacje Minister Zdrowia otrzymuje przy składaniu wniosku o objęcie refundacją tego samego leku dopuszczonego do obrotu w innej procedurze niż import równoległy.

Zwiększenie liczby produktów z importu równoległego na wykazach refundacyjnych to kolejne oszczędności dla pacjentów, szpital i NFZ. Już obecnie dzięki importowi równoległemu oszczędności sięgają ponad 100 mln zł rocznie – szacuje SIRPL.

Źródło: SIRPL

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA