Senatorowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że w ciągu 18 miesięcy podejmą inicjatywę ustawodawczą w sprawie zadłużenia szpitali, która będzie odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

18 listopada 2019 r. TK orzekł, że przepis ustawy o działalności leczniczej z 2011 r., zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają finansowo za stratę netto szpitali w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jest częściowo niezgodny z konstytucją.

Szef senackiego klubu KO, Leszek Czarnobaj, zwracał uwagę, że w ostatnim okresie długi szpitali rosną w bardzo szybkim tempie. – Chcę powiedzieć, że w ostatnim roku przyrost długu jest granicach miliarda złotych, a w ciągu czterech lat zadłużenie polskich szpitali wzrosło o trzy miliardy złotych – poinformował.

Szkoła Główna Handlowa przebadała szpitale powiatowe i okazało się, że 90 proc. placówek ma olbrzymie problemy finansowe. – Lawina przyrastających długów staje się bardzo niebezpieczna, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia – stwierdził Leszek Czarnobaj.

Przewodnicząca senackiej komisji zdrowia senator Beata Małecka-Libera zwróciła uwagę na niedawne orzeczenie TK, w którym Trybunał orzekł, że odpowiedzialność samorządów za zadłużenie szpitali jest niezgodna z konstytucją. Jej zdaniem wyrok potwierdza, że pieniędzy w systemie ochrony zdrowia jest za mało.

Będziemy czekać na ostateczne uzasadnienie tego wyroku, ale ponieważ w Senacie istnieje możliwość podjęcia ścieżki legislacyjnej, która jest odpowiedzią na wyroki Trybunału Konstytucyjnego, deklarujemy, że będziemy bardzo wnikliwie z tym wyrokiem się zapoznawać i w ciągu 18 miesięcy zapewne będziemy podejmować inicjatywę legislacyjną – powiedziała Małecka-Libera.

Stwierdzono, że bez zwiększenia nakładów nie będzie poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce. Jak podkreślił Leszek Czarnobaj, przygotowywana w Senacie inicjatywa będzie to uwzględniać.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA