Selvita, jedna z największych w Europie firm biotechnologicznych, wypracowała w III kw. 2019 r. 21,7 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym – o 45 proc. więcej r/r. W trzech pierwszych kwartałach 2019 r. grupa osiągnęła 73,2 mln zł przychodów (o 32 proc. więcej r/r).

Zysk EBITDA spółki Selvita ukształtował sięna poziomie 13,6 mln zł (21 proc. wzrost r/r). Backlog, czyli portfel zamówień na rok 2019 wynosi obecnie 97,4 mln zł i jest o 38 proc. wyższy niż rok wcześniej. To pierwsze wyniki finansowe raportowane przez Selvitę po formalnym zakończeniu podziału.

– Z nawiązką zrealizowaliśmy zakładane parametry finansowe. Wzrost przychodów komercyjnych w usługach był wyraźnie wyższy od zapowiadanych 30 proc. – wyniósł odpowiednio 36 proc. w okresie od stycznia do września i 45 proc. w samym III kwartale. Po trzech pierwszych kwartałach rentowność operacyjna wynosiła 11,4 proc., a w samym III kw. sięgnęła 12,9 proc. Selvita jest trwale rentowna – mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, akcjonariusz i prezes zarządu Selvity.

Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 58,5 mln zł (wzrost o 36 proc.), a zysk operacyjny 7,6 mln zł (11 proc. więcej r/r). W samym trzecim kwartale dynamiki te sięgnęły odpowiednio 45 i 13 proc.

– Ostatnie kwartały były okresem dynamicznego rozwoju. Nie tylko zwiększyliśmy zatrudnienie, ale również poczyniliśmy szereg inwestycji w wyposażenie. Dzięki temu zbudowaliśmy solidną bazę pod dalszy organiczny wzrost skali biznesu. Pierwsze efekty naszej pracy widać było już w III kw. – komentuje Bogusław Sieczkowski.

Usługowy segment stoi na dwóch nogach: działach chemii i biologii. W 2019 r. szczególnie wyróżnia się dynamika drugiego z nich – backlog działu biologii wynosi obecnie 38,6 mln zł i jest o 75 proc. wyższy niż rok wcześniej. Całkowity backlog komercyjny segmentu usługowego wynosi obecnie 81,2 mln zł i jest o 40 proc. wyższy niż w analogicznym momencie rok wcześniej.

W segmencie bioinformatycznym (spółka Ardigen, w której Selvita S.A. posiada 52 proc. głosów na WZA) przychody wyniosły 9,8 mln zł i były o 32 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,8 mln zł wobec 1,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Celem nadrzędnym Ardigenu jest obecnie dynamiczny rozwój własnych platform technologicznych oraz działania promocyjno-sprzedażowe. Determinuje to wzrost kosztów, ale w perspektywie doprowadzi do istotnego wzrostu skali biznesu, a w efekcie wartości spółki – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski.

Backlog segmentu bioinformatycznego wynosi, włączając finansowanie grantowe, 10,0 mln zł, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na początku października Selvita formalnie zakończyła zainicjowany w marcu br. podział na dwie spółki: usługową i innowacyjną. Selvita „usługowa” – spółka, do której wydzielone zostały segmenty usługowy i bioinformatyczny, 16 października 2019 r. zadebiutowała na głównym rynku GPW.

Selvita świadczy kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe, głównie na rzecz klientów z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej. Średnioterminowym celem jest wejście do dziesiątki największych przedklinicznych CRO (Contract Research Organization) na świecie. Usługi firmy rosły w ostatnich latach w tempie 30-40 proc. rocznie. Spółka chce utrzymać ten poziomu wzrostu, jednocześnie planuje rozwój poprzez akwizycje. Jak informuje, pierwszej transakcji spodziewa się w 2020 r. Zainteresowana jest krajowymi i zagranicznymi firmami pozwalającymi na realizacje założonych celów biznesowych: zwiększania skali działalności oraz uzupełniania portfolio oferowanych usług.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA