Ryzyko zgonu z powodu błędów medycznych nadal jest duże. Co roku miliony pacjentów na całym świecie ponosi uszczerbek na zdrowiu, a nawet umiera wskutek nieprawidłowości w leczeniu – alarmuje WHO. Błędy najczęściej związane są z diagnozą, przepisywaniem i stosowaniem leków.

Ryzyko zgonu z powodu błędów medycznych jest problemem, którym zajęła się Światowa Organizacja Zdrowia. WHO wzywa do podjęcia energicznych działań. Swój apel wystosowała z okazji obchodzonego w tym roku po raz pierwszy Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta.

W krajach o niskim i średnim dochodzie na mieszkańca, na skutek 134 mln różnego rodzaju błędów i zaniedbań (błędna diagnoza, zakażenia szpitalne, błędy medyczne) w skali roku umiera 2,6 mln osób. Większości zgonów można byłoby uniknąć. Osobisty, społeczny i ekonomiczny wpływ cierpienia oraz szkód ponoszonych przez pacjentów przekłada się na straty idące w biliony dolarów amerykańskich.

Ryzyko zgonu związanego z podróżą samolotem wynosi 1 do 3 mln, podczas gdy ryzyko zgonu w następstwie możliwego do uniknięcia zdarzenia związanego z opieką medyczną wynosi 1:300 (zagrożony jest jeden pacjent na 300 leczonych).

Światowa Organizacja Zdrowia postuluje, aby skoncentrować uwagę świata na kwestii bezpieczeństwa pacjentów.

Nikt nie powinien być poszkodowanym podczas korzystania z opieki zdrowotnej. A jednak na całym świecie co najmniej pięciu pacjentów umiera w każdej minucie z powodu nie dość bezpiecznej opieki – mówi dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

Na każdych dziesięciu pacjentów podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej czterech doznaje uszczerbku na zdrowiu. Aż 15 proc. wszystkich wydatków szpitalnych poniesiono w wyniku leczenia związanego z nieprawidłowościami dotyczącymi bezpieczeństwa pacjenta. Najbardziej szkodliwe błędy związane są z diagnozą, przepisywaniem leków i ich stosowaniem. Same tylko błędy związane z lekami niosą ze sobą koszty około 42 mld USD rocznie. Niebezpieczne zabiegi chirurgiczne powodują powikłania u nawet jednej czwartej pacjentów. Milion zgonów rocznie ma miejsce podczas operacji lub bezpośrednio po niej.

Koszt zapobiegania jest znacznie niższy, niż koszt leczenia następstw niewłaściwej opieki medycznej. Dlatego inwestycje w poprawę bezpieczeństwa mogą prowadzić do znacznych oszczędności finansowych. W samych USA koncentracja na poprawie bezpieczeństwa pozwoliła szpitalom Medicare zaoszczędzić około 28 mld USD w latach 2010-2015. Niektóre infekcje związane z opieką zdrowotną można zmniejszyć nawet o 70 proc. dzięki odpowiednim interwencjom – jak standaryzowane kształcenie klinicystów, odpowiednie procedury powiadamiania i ścisłe procedury higieny rąk.

Kluczowe znaczenie, według WHO, ma większe zaangażowanie pacjentów. Może ono zmniejszyć straty nawet o 15 proc. To zaś pozwala zaoszczędzić rocznie miliardy dolarów.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA