Rynek usług dentystycznych w Polsce osiągnął wartość 9,6 mld zł. Ze względu na dobrą sytuację ekonomiczną (silne przyspieszenie wzrostu PKB do 4,6 proc.), doszło do najwyższego wzrostu wartości rynku od kilku lat – o 9 proc. w 2017 r. -wynika z szacunków PMR zaprezentowanych w raporcie PMR „Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Czynniki makroekonomiczne sprzyjają zakupom usług dentystycznych

W 2018 r. wciąż solidny przyrost PKB napędzany będzie głównie przez:

  • konsumpcję prywatną wspieraną przez rosnące płace oraz niskie (i wciąż spadające) bezrobocie,
  • inwestycje związane ze zwiększonym wykorzystywaniem środków unijnych.

W kolejnych latach spodziewane jest stopniowe spowolnienie dynamiki PKB, choć nie powinna ona spaść poniżej 2,5 proc.

W latach 2019-2023 rosnące ceny w gospodarce, w połączeniu z wyższymi wynagrodzeniami w sektorze zdrowia oraz silną presją popytową na prywatne usługi stomatologiczne – wynikającą z polepszających się warunków życia ludności – przyczynią się do dalszych wzrostów wskaźnika cen usług stomatologicznych i tym samym wpłyną pozytywnie na wartość rynku usług dentystycznych.

Pomimo tendencji spadkowych w rozpowszechnieniu próchnicy, rynek napędzać będzie:

  • rosnąca świadomość Polaków co do wyglądu i stanu zdrowia zębów, który wpłynie pozytywnie przede wszystkim na prywatną część wydatków na usługi dentystyczne;
  • turystyka medyczna i rozbudowywanie oferty w tym zakresie, jak również rozwój nowych technologii.

Coraz mniej praktyk świadczących usługi publicznie

W ostatnich latach liczba praktyk, które mają podpisany kontrakt z NFZ spada. Wynika to m.in. z faktu, iż finansowanie ze strony publicznego płatnika w ostatnich latach spadało lub utrzymywało się na poziomie nierekompensującym nawet inflacji.

Red. (źródło: PMR)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA