Według agencji badawczej PMR, udział wydatków prywatnych na zdrowie systematycznie wzrasta i stanowi coraz większy odsetek całkowitych wydatków na opiekę medyczną w Polsce. Ten trend utrzyma się w kolejnych latach.

Sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej kształtuje poziom zaspokojenia potrzeb w publicznym sektorze. Czynniki, które będą napędzać wzrost publicznych wydatków na zdrowie, to tempo wzrostu PKB oraz populacja w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia). W ocenie PMR, wzrost udziału wydatków publicznych na zdrowie w PKB na poziomie zapowiadanym obecnie przez Ministerstwo Zdrowia jest scenariuszem mało prawdopodobnym.

Na rozwój rynku ochrony zdrowia ma wpływ przyszła sytuacja segmentu prywatnych firm medycznych oraz największych ubezpieczycieli działających w segmencie prywatnej opieki zdrowotnej. Istotne jest także zjawisko turystyki medycznej oraz zachowania i preferencje pacjentów korzystających z opieki zdrowotnej w Polsce, w tym z usług prywatnych placówek medycznych czy z opcji ubezpieczenia zdrowotnego.

Red. (źródło: PMR)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA