Rynek apteczny w marcu 2020 r. zanotował sprzedaż na poziomie 4 mld 126,7 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wzrosła o 1 mld 23,3 mln zł (+33.0%).

Rynek apteczny odnotował w porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż większą o 778,7 mln zł (+23.3%). Obrót statystycznej apteki w marcu 2020 r. wyniósł 301 tys. zł. Był to wzrost o 39.7% względem analogicznego okresu 2019 r.

Rynek

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wzrosła wartość wszystkich monitorowanych segmentów:

  • sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 mld 328 mln zł i zwiększyła się o 269,4 mln zł (+25.5%);
  • sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 848,4 mln zł i wzrosła o 164,8 mln zł (+24.1%);
  • wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 mld 926,6 mln zł i była wyższa o 597,1 mln zł (+43.8%).

W porównaniu do lutego 2020 r. sprzedaż wzrosła dla wszystkich segmentów:

  • sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 268,2 mln zł (+25.3%),
  • sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 104,8 mln zł (+14.1%),
  • wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 404,9 mln zł (+26.6%).

Ceny

W marcu średnia cena detaliczna leku wyniosła 21,5 zł i spadła o 2.4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. wzrosła o 0.9%.

  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,8 zł (wzrost o 1.9% vs marzec 2019).
  • Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27,6 PLN (wzrost o 6.7% vs marzec 2019).
  • Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.6 PLN (wzrost o 1.3% vs marzec 2019).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 25.4% i była wyższa o 2.7% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do lutego marża wzrosła o 1.4%.

Refundacja leków w marcu osiągnęła wartość 992 mln PLN, tj. o 25.6% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 24.0% i był wyższy o 0,3 p.p. niż w lutym 2020 r. oraz niższy o 1,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

Prognoza

Sprzedaż na koniec 2020 r. całego rynku aptecznego wyniesie niecałe 39.4 mld zł, o 5.9% więcej niż w 2019 r. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niecałe 10 mld zł (+5.2% w stosunku do 2019 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA