Rynek apteczny w maju 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 mld  621 mln  zł. Wartość sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. spadła o ponad 50 mln  zł. (-1,9 proc.). W stosunku do kwietnia 2018 r. sprzedaż zmniejszyła się o blisko 15 mln  zł. (-0,6 proc.).

Obrót statystycznej apteki w maju 2018 wyniósł 174,5 tys.  zł –  nastąpił spadek o 2,2 proc. względem analogicznego okresu 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r., wartość monitorowanych segmentów spadała:

  • sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ponad 585 mln  zł. i była mniejsza o blisko 28 mln  zł. (-4,5 proc.),
  • sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 955 mln  zł. i zmalała o ponad 13 mln  zł. (-1,4 proc.),
  • sprzedaż odręczna wyniosła blisko 1 060 mln  zł. i spadła o prawie 12 mln  zł. (-1,1 proc.).

Wartość  poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca również spadała:

  • wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o ponad 3 mln  zł. (-0,3 proc.),
  • wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o ponad 1 mln  zł. (-0,1 proc.),
  • wartość recept pełnopłatnych zmniejszyła się o ponad 7 mln  zł. (-1,2 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w maju wyniosła 20,9  zł. i była o 0,2 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z maja 2017 r. wzrosła o 1,8 proc.

  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,8  zł. (wzrost o 1,6 proc. vs maj 2017)
  • Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,3  zł. (wzrost o 1,6 proc. vs maj 2017)
  • Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,6  zł. (wzrost o 2,3 proc. vs maj 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w maju br. wyniosła 24,3 proc. i była o 0,5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem kwietnia 2018  r. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

Refundacja leków w maju osiągnęła wartość blisko 708 mln  zł., tj. o 0,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w maju 25,9 proc. i był mniejszy o 1,4 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do  poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0,6 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld  zł., to o 1,7 proc. więcej niż w roku 2017, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 8,6 mld  zł. (+2,7 proc. w stosunku do 2017 roku).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA