Rynek apteczny w lutym 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 mld 817 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o ponad 69 mln zł (+2,5%). W porównaniu do stycznia sprzedaż zmniejszyła się o ponad 151 mln zł (-5,1%). Obrót statystycznej apteki w lutym 2018 r. wyniósł 186,5 tys. zł, był to wzrost o 1,4 proc. względem analogicznego okresu 2017 r.

W zestawieniu z analogicznym okresem 2017 r., wartość monitorowanych segmentów była zróżnicowana:

  • Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ponad 603 mln zł i była większa o prawie 13 mln zł (+2,1%).
  • Sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 932 mln zł i spadła o ponad 18 mln zł (-1,9%).
  • Sprzedaż odręczna wyniosła blisko 1 264 mln zł i wzrosła o prawie 74 mln zł (+6,2%).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca malała:

  • Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o ponad 48 mln zł (-3,7%).
  • Wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o blisko 86 mln zł (-8,4%).
  • Wartość segmentu recept pełnopłatnych zmniejszyła się o blisko 9 mln zł (-1,5%).

Średnia cena detaliczna leku w lutym wyniosła 18,8 zł i była o 0,2 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny ze lutego 2017 r. wzrosła o 1,4 proc.

  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,9 zł (wzrost o 2,1% vs luty 2017).
  • Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,7 zł (wzrost o 3,8% vs luty 2017).
  • Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,8 zł (wzrost o 1,9% vs luty 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lutym br. wyniosła 25,5% i była o blisko 0,2 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017r. Względem stycznia średnia marża w aptece zwiększyła się o ponad 0,1 pp.

Refundacja leków osiągnęła w lutym wartość prawie 671 mln zł, tj. o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lutym 28% i był mniejszy o 1,2 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0,4 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 2,3% więcej niż w roku 2017, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 8,7 mld zł (+2,9% w stosunku do 2017 roku).

Red. (źródło: pexps.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA