Całkowita wartość rynku farmaceutycznego (segmenty: apteczny Rx i CH, szpitalny oraz sprzedaże wysyłkowe e-aptek), liczona w cenach detalicznych, w okresie styczeń–wrzesień 2017 r. wyniosła 28,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5,1 proc. rok do oku, czyli o 1,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. – wynika z raportu QuintilesIMS „Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017 r.”

Rynek apteczny stanowił 83,9 proc. całego rynku farmaceutycznego. Dynamika rynku aptecznego (segmenty Rx i CH) na poziomie 4,2 proc. była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r., kiedy wynosiła 3,5 proc. rdr. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków na receptę (Rx – refundowane i nierefundowane), który miał blisko 58 proc. udziału w rynku aptecznym. Wzrósł on o 2,3 proc., czyli ponad 311 mln zł. Natomiast segment leków i produktów dostępnych bez recepty (CH), który stanowił 42 proc., wzrósł o 6,8 proc., czyli o ponad 634 mln zł.

Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek (segment CH) stanowił 1,2 proc. całego rynku farmaceutycznego. W analizowanym okresie osiągnął wartość ponad 335 mln zł i dynamikę na poziomie 19,4 proc., co oznacza wzrost o blisko 54 mln zł rdr.

Rynek szpitalny stanowił 14,9 proc. całego rynku farmaceutycznego. Dynamika rynku szpitalnego na poziomie 9,5 proc. była niższa od dynamiki rynku w analogicznym okresie 2016 r., która wynosiła 11,8 proc. rdr. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków będących w programach lekowych i chemioterapii, który miał 70 proc. udziału w rynku szpitalnym. Wzrósł on o 10,8 proc., czyli o 286 mln zł. Natomiast segment leków będących poza tymi wykazami, który stanowił 30 proc., wzrósł o 5,6 proc., czyli o 68 mln zł.

Wzrost wartościowy rynku farmaceutycznego na poziomie 1,4 mld zł w okresie styczeń–wrzesień 2017 r. jest porównywalny ze wzrostem w analogicznym okresie roku ubiegłego, który wyniósł 1,3 mld zł.

Największą składową osiągniętego wzrostu jest sprzedaż w rynku aptecznym (rynek aptek otwartych oraz rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek). Stanowi ona 73 proc. całkowitego wzrostu, czyli 1 mld zł i jest o 130 mln zł wyższa od wzrostu w analogicznym okresie 2016 r. Rynek szpitalny, którego przyrost kontrybuuje w całkowitym wzroście w mniejszym stopniu niż w roku 2016 – spadek o 5 pp. do poziomu 27 proc. – wygenerował niższą kwotę wzrostu, utrzymując nadal wysoką, niemal dwucyfrową dynamikę, która wynosi 9,5 proc. rdr.

Głównym elementem wzrostu rynku aptecznego (rynek aptek otwartych oraz rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek) jest segment leków i produktów dostępnych bez recepty (CH), który wygenerował 690 mln zł. Infekcja w I kw. 2017 r. i związana z nią sprzedaż leków i produktów stosowanych w przeziębieniu, jak również sprzedaż wygenerowana przez nowo wprowadzane produkty są czynnikami, które w istotny sposób przyczyniły się do osiągnięcia wartości rynku CH na poziomie 10,3 mld zł.

Tegoroczny wzrost segmentu leków refundowanych jest efektem niskiej bazy w 2016 r. – spadek wartości rynku w roku ubiegłym wynikał z obniżek cen w procesie renegocjacji decyzji refundacyjnych z Ministrem Zdrowia. Do czynników pozytywnie wpływających na rozwój rynku leków refundowanych w bieżącym roku należy kontynuacja wzrostu sprzedaży leków, które otrzymały pozytywne decyzje refundacyjne w ostatnich dwóch latach oraz projekt Leki 75+, który został wprowadzony we wrześniu 2016 r., a następnie, w pierwszych miesiącach 2017 r., rozszerzany o nowe substancje czynne. Leki będące na liście „S” przynoszą ponad 90 mln wzrostu.

Do czynników ograniczających wzrost rynku leków refundowanych należy przeniesienie leków stosowanych w leczeniu onkologicznym do rynku szpitalnego, co przynosi zmniejszenie wartości rynku o blisko 100 mln zł. Odmiennie niż w roku poprzednim, segment leków nierefundowanych rozwija się wolniej niż segment leków refundowanych i przynosi ponad dwukrotnie niższy przyrost w porównaniu z 2016 r.

Nadal dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku farmaceutycznego jest rynek szpitalny. Tegoroczne tempo wzrostu na poziomie blisko 10 proc. wynika z utrzymującego się rozwoju leków ujętych w programach lekowych i katalogu chemioterapii. Głównymi obszarami wzrostu są leki stosowane w leczeniu WZW C, stwardnienia rozsianego oraz chorobach onkologicznych. Również zmiany opisów wybranych programów lekowych, dotyczące rozszerzenia kryteriów kwalifikacji chorych lub wydłużenia czasu leczenia pacjenta, wpływają na wartość tego segmentu poprzez zwiększenie liczby osób włączonych do programów.

Źródło: QuintilesIMS

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA