Po trwających pół roku negocjacjach, 9 lipca zawarto porozumienie w sprawie strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Stronami porozumienia są: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych..

Strony porozumiały się w zakresie:

  • Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
  • Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
  •  Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
  • Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Red. (źródło: https://www.gov.pl/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA