Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., wiodący podmiot w międzynarodowej Grupie FamiCord i największy w Europie bank komórek macierzystych, w ciągu trzech kwartałów 2019 r. wypracował 138,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli o 21,3% więcej, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Polski Bank Komórek Macierzystych uzyskał w tym okresie 22,1 mln zł zysku EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe), w stosunku do 32 mln zł skorygowanej EBITDA w 2018 r. oraz 21 mln zł zysku EBITDA gotówkowa (cash EBITDA) i 15,5 mln zł skorygowanego zysku netto, wobec 20,1 mln zł rok wcześniej.

Cash EBITDA = przychody netto ze sprzedaży – przychody z bankowania rodzinnego w grupie B2C rozpoznane zgodnie z MSSF + przychody zafakturowane z bankowania rodzinnego w grupie B2C – koszty operacyjne bez amortyzacji + wynik na pozostałej działalności operacyjnej.
Po trzech kwartałach tego roku zanotowaliśmy solidny wzrost przychodów o ponad 20%, który jest efektem wzrostu organicznego i konsolidacji wyników przejętych spółek. W ostatnim czasie dynamicznie zwiększyliśmy skalę biznesu poprzez przejęcia w Europie oraz ponieśliśmy wyższe nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ujmowane niemal w całości wg. ostatnich zaleceń KNF w rachunku zysku i strat. Działania te generują wyższe koszty działalności operacyjnej i wpływają negatywnie na poziom marż. Wprowadziliśmy w trzecim kwartale tego roku szereg działań operacyjnych, które wpłynęły na poprawę marży i wypracowanie zdecydowanie lepszych wyników w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. W efekcie w trzecim kwartale 2019 r. raportowana EBITDA wzrosła do 8 mln zł i była dwukrotnie wyższa niż w drugim kwartale 2019 roku. Liczymy na to, że czwarty kwartał pod względem rentowności może być podobny do trzeciego, ale wypracowanie na koniec roku porównywalnego poziomu rentowności jak w latach poprzednich, może być trudne do osiągnięcia . Nadal będziemy nasze działania koncentrować na inwestycjach w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i przez akwizycje. Planujemy nawet zwiększyć tempo przejmowania konkurentów, aby wykorzystać sprzyjającą sytuację na rynku. W perspektywie krótkoterminowej przejęcia będą miały wpływ na poziom rentowności, ale patrząc długoterminowo działania te powinny pozytywnie odzwierciedlać się na naszych wynikach w przyszłości – komentuje Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i prezes zarządu PBKM S.A.

Przychody w okresie trzech kwartałów 2019 r. w podziale na segmenty działalności ukształtowały się na poziomie:

  • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2C – obejmujący swoim zakresem działalność związaną z kompleksowym świadczeniem usług w zakresie preparatyki i przechowywania materiałów biologicznych dla klientów indywidualnych – w segmencie B2C sprzedaż wyniosła w 115,8 mln zł, wzrost o 15,6% w porównaniu do przychodów segmentu B2C w okresie 1-3Q 2018 r.
  • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2B obejmujący swoim zakresem działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie preparatyki i/lub przechowywania materiałów biologicznych dla partnerów biznesowych – w segmencie B2B sprzedaż wyniosła ponad 10,3 mln zł, o 8,7 mln zł więcej niż w okresie 1-3Q 2018 r.
  • Działalność R&D – swym zakresem obejmuje działalność Grupy w zakresie prowadzonych badań badawczo-rozwojowych – w segmencie R&D, Grupa nie wykazuje jeszcze przychodów, natomiast koszty w okresie 1-3Q 2019 r. wyniosły 5,3 mln zł, a po odjęciu otrzymanych w tym okresie dotacji wydatki netto w tym obszarze wynosiły 3,0 mln zł. Grupa PBKM zakłada, że łączna kwota wydatków netto związanych z działalnością R&D w 2019 roku wyniesie ok. 5 mln zł.

Ponadto Grupa PBKM generuje również przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych (ATMP), które w okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniosły 8,5 mln zł. Przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych były w okresie trzech kwartałów 2019 roku niższe od wypracowanych w okresie 1-3Q 2018 roku. Spadek wynika z braku zamówień od jednego partnera, z którym Grupa PBKM współpracowała w ubiegłym roku.

Liczba próbek

W okresie trzech kwartałów 2019 r. Grupa PBKM pozyskała o 22% więcej nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łącznie Grupa PBKM w ciągu 9 miesięcy 2019 roku pozyskała 19 298 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, wobec 15 822 próbek krwi pępowinowej lub tkanek pozyskanych w ciągu 9 miesięcy 2018 roku.

Uzyskany wzrost jest przede wszystkim wynikiem dokonanych akwizycji, ale również w niewielkim stopniu zwiększenia sprzedaży organicznie. Warto podkreślić, że w okresie trzech kwartałów tego roku, w ujęciu bez przejętych ostatnio spółek, o 5,2% wzrosła liczba pozyskanych organicznie próbek w segmencie B2C. Na koniec września br. w laboratoriach Grupy FamiCord przechowywanych było ponad 442 tys. wszystkich próbek biologicznych, co daje nam pozycję niekwestowanego lidera rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie i prawdopodobnie pozwoli na poprawienie naszej pozycji na świecie z 5 na 4 – mówi Jakub Baran.

Na koniec września 2019 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 301 087 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o 85,3% więcej niż na koniec września ubiegłego roku.

Razem w segmentach B2C i B2B na koniec września 2019 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wzrosła do 327 674, co oznacza wzrost o 86,6% w porównaniu do stanu na koniec września 2018 r.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA