Polpharma Biologics podpisała globalną umowę z Sandoz AG na komercjalizację leku biopodobnego do natalizumabu. Lek jest obecnie w III fazie badań klinicznych w terapii rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS). Zgodnie z umową, Polpharma Biologics będzie odpowiadać za rozwój i wytwarzanie leku będącego przedmiotem współpracy.

Polpharma Biologics jest europejską firmą biotechnologiczną, która zajmuje się opracowywaniem i  produkcją leków biopodobnych, a także innowacyjnych leków biologicznych. Wraz z innymi spółkami, wchodzącymi w skład Grupy Polpharma Biologics, firma oferuje zintegrowany łańcuch usług biotechnologicznych, począwszy od rozwoju linii komórkowych, a skończywszy na dostarczaniu produktów gotowych do sprzedaży.

Umowa dotycząca komercjalizacji stanowi kolejny krok w realizacji wytwarzania wysokiej jakości biofarmaceutyków dostępnych w przystępnej cenie dla pacjentów na całym świecie.  Połączenia ekspertyzy z naszym partnerem, spółką Sandoz AG, umożliwi rozszerzenie dostępu do tak ważnej opcji terapeutycznej w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego. Natalizumab jest pierwszym z kilku leków w zaawansowanej fazie rozwoju w naszym portfolio, o których już wkrótce będziemy mówić – mówi Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma Biologics.

Blisko 85% pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane (SM) cierpi na postać rzutowo-remisyjną (RRMS). Chorzy na SM i ich rodziny na całym świecie zmagają się nie tylko z obciążeniem wynikającym z samej choroby, ale muszą też mierzyć się z poważnymi ograniczeniami w dostępie do leków na SM w przystępnej cenie. Raport Międzynarodowej Federacji Stwardnienia Rozsianego wskazuje, że kwestia ceny stanowi najczęstszy problem związany z dostępnością leczenia SM aż w 46% z 90 badanych krajów. Umożliwienie dostępu do leków modyfikujących przebieg schorzenia cierpiącym na SM, stanowi poważne wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia.

Natalizumab, lek modyfikujący przebieg choroby, stanowi dla pacjentów niezwykle cenną opcję terapeutyczną w leczeniu RRMS. Sandoz AG, partner spółki Polpharma Biologics, wprowadzi lek do sprzedaży i dystrybucji po zarejestrowaniu go na wszystkich rynkach na podstawie globalnej wyłącznej licencji. Pozostałe warunki zawartej umowy są poufne.

Polpharma Biologics jest firmą biofarmaceutyczną zajmującą się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych oraz innowacyjnych leków biologicznych. Grupa Polpharma Biologics prowadzi działalność na terenie Polski, Holandii i Szwajcarii oferując w pełni zintegrowany łańcuch usług biotechnologicznych. Grupa tworzy nie tylko linie komórkowe, optymalizuje procesy wytwarzania, ale także zapewnia produkcję w skali komercyjnej. Poza rozwojem własnych produktów, Grupa Polpharma Biologics świadczy usługi wytwarzania kontraktowego dla partnerów branżowych na całym świecie.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA