Prognozy na lata 2017-2019 są nieco bardziej optymistyczne, niż zakładano 2 lata temu – prognozuje agencja badawcza PMR w raporcie „Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022”.

Wpływ na podwyższenie przewidywanej dynamiki sprzedaży na rynku aptecznym ma utrzymująca się wysoka liczba infekcji sezonowych, wysoki wzrost gospodarczy w 2017 r. oraz wejście w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego tzw. „Apteki dla aptekarza”

Segment OTC motorem wzrostu rynku

W 2016 r., biorąc pod uwagę status rejestracyjny produktów, wzrost rynku aptecznego odbywał się przede wszystkim w segmencie OTC. Głównym kanałem dystrybucji były apteki sieciowe, które mogą uzyskiwać u hurtowników lepsze warunki cenowe, a także często mają lepsze lokalizacje i większe środki na marketing niż apteki indywidualne. Do wzrostu rynku OTC w ostatnich latach przyczynił się również znaczący wzrost infekcji, nowe wprowadzenia i switch Rx-OTC.

W tym samym czasie sprzedaż leków na receptę, a szczególnie refundowanych, rosła bardziej umiarkowanie, ponieważ hamowana była przez politykę cenową państwa wymierzoną w obniżanie cen urzędowych.

W pierwszych miesiącach 2017 r. motorem wzrostu rynku były nadal produkty OTC, na których sprzedaż wpłynął dalszy wzrost infekcji.

Apteka dla aptekarza” czynnikiem wzrostu rynku

W połowie roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne. W opinii PMR, w kilkuletniej perspektywie może ona wpłynąć na wzrost cen i wyższą dynamikę rynku. Rozwój sieci aptecznych, które przez swój rozmiar wywierają presje ceny oferowane przez hurtownie i producentów, zostanie zahamowany, a pozycja aptek niezależnych, które zawsze są w stanie wynegocjować rabaty, nieco się poprawi.

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, po oczekiwanym przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w 2017 r. (do ok. 3,8 proc.), w prognozowanym okresie nastąpi spowolnienie tempa wzrostu PKB, jednakże jego dynamika nadal będzie kształtowała się na poziomie ok. 3 proc. Wzrost napędzany będzie przez silną konsumpcję gospodarstw domowych, wspieraną przez dobrą sytuację na rynku pracy, tj. niskie (i nadal spadające) bezrobocie oraz silnie rosnące płace.

Rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych

PMR przewiduje również stopniowy wzrost inflacji, aż do zbliżenia się do celu inflacyjnego w roku 2019. Nie bez znaczenia w okresie prognozy pozostaje również czynnik demograficzny, a więc malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym.

Wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost dochodu rozporządzalnego (na który wpływa dodatkowo program Rodzina 500+) istotnie przyczynią się do wzrostu wartości rynku sprzedaży aptecznej leków. Jednocześnie w horyzoncie prognozy spodziewane jest stopniowe spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek liczby osób zatrudnionych.

Źródło: PMR

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA