OncoArendi Therapeutics planuje wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek we współpracy z większym partnerem bio-farmaceutycznym. W tym celu rozwija badania dotyczące chitynaz oraz białek chitynazopodobnych (CLPs) jako potencjalnych nowych celów terapeutycznych.

W ubiegłym roku zakończyły się badania kliniczne OncoArendi fazy 1a cząsteczki OATD-01, która została podana po raz pierwszy człowiekowi (First-in Human). Badania były prowadzone w wyspecjalizowanym ośrodku w Niemczech. Spółka prowadzi obecnie zaawansowane programy badawcze, których celem jest licencjonowanie lub nawiązanie współpracy biznesowo-naukowej.

Jednym z przedsięwzięć jest opracowanie i zastosowanie drobnocząsteczkowych inhibitorów chitynaz w leczeniu nowych chorób. Inhibitor chitynaz stosowany jest w chorobach zapalnych i włóknieniowych, jak: sarkoidoza, idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), stwardnienie zanikowe boczne (ALS), choroba Crohna, astma, sklerodermia (twardzina), nefropatia cukrzycowa.

Jak podaje OncoArendi, w przypadku sarkoidozy nie ma obecnie zarejestrowanego leku. W 2026 r., cztery lata od przewidywanego dopuszczenia na rynek pierwszego leku na sarkoidozę (ok. 2022 r.), wielkość rynku będzie porównywalna do rynku leków na IPF w roku 2019, czyli ok. 1,7 mld USD.

Dojrzały rynek osiągnie wartość ok 2,5 mld USD, z dynamiką wzrostu ok. 13% (CARG) i 5-6 zarejestrowanymi produktami. OncoArendi zakłada penetrację rynku (peak sales) na 25%.

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) leczone jest tylko dwoma lekami zaakceptowanymi na IPF. Przy założeniach 5-6 zarejestrowanych leków w 2026 r, rynek sprzedaży prognozowany jest na 2,6 mld USD. Liderami rynku do 2022 r. będą Esbriet (Roche) i Ofev (Boehringer Ingelheim). Oczekiwany udział OncoArendi w rynku to 15%.

Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) nie ma jeszcze na rynku zatwierdzonego leku. W 2026 r, 6 lat od wprowadzenia na rynek pierwszego leku na NASH (ok. 2020 r.), rynek wzrośnie do ok. 18,3 mld USD (ze 138 mln USD obecnie). Większość preparatów medycznych w rozwoju koncentruje się na aspektach metabolicznych choroby (stłuszczenie), a nie na włóknieniu. OncoArendi oczekuje udziału w rynku na poziomie 5-10%.

Jak informuje OncoArendi, firma planuje wydatki na badania i rozwój w drugim kwartale 2019 r. na poziomie 90 mln zł. Dotacje otrzymane do 2019 r. to 52 mln zł. Strategia grantowa na lata 2019-2020 przewiduje złożenie kilku wniosków, min. w ramach naboru Seal of Excellence w NCBR – na realizację 6-9 miesięcznego badania bezpieczeństwa na dwóch gatunkach ssaków oraz badania klinicznego fazy IIa u pacjentów z sarkoidozą; wniosku Phase II na rozwój kliniczny OATD-01 w sarkoidozie w USA (obecnie realizowany jest grant Phase I – badania przedkliniczne w modelach sarkoidozy); nowy wniosek grantowy na nowy cel w metabolizmie nowotworów – H1 2020.

Platforma chitynazowa ma szeroki potencjał terapeutyczny w obszarze chorób o podłożu zapalnym prowadzącym do włóknienia – ocenia OncoArendi. W planach jest więc jak najszybsze wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek, we współpracy z większym partnerem bio-farmaceutycznym.

Red. (źródło: OncoArendi Therapeutics)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/oncoarendi-negocjuje-z-globalnymi-koncernami-farmaceutycznymi/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA