Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć sprzedaż leków bez recepty poza aptekami. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, nowe przepisy uniemożliwią dostęp pacjentów do leków bez recepty dystrybuowanych dotąd w kanale pozaaptecznym. Szczególnie odczują to mieszkańcy wsi, gdzie jest mało aptek oraz pacjenci niepełnosprawni o ograniczonej sprawności ruchowej. Koszty poniosą również producenci i sklepy.

Obrót pozaapteczny produktami leczniczymi stanowi mniej niż 5 proc. całego rynku sprzedaży. Skupia się głównie na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, gdzie prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie ma ekonomicznej racji bytu.

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych proponuje się, aby w terminie 12 miesięcy zostały wyprzedane wszystkie zapasy leków w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i ogólnodostępnych.

– Produkt leczniczy po upływie 12 miesięcy może być nadal pełnowartościowy, bo nie upłynęła jeszcze data jego ważności. Mimo iż jest on pełnowartościowy, zostanie albo zutylizowany, albo zwrócony do hurtowni farmaceutycznej, co w obu sytuacjach będzie generowało dodatkowe koszty. Poniosą je zapewne sklepy ogólnodostępne oraz sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego – mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Przepisy prawa nie obligują hurtowni do przyjęcia zwrotów pełnowartościowych produktów. Ponadto większość firm farmaceutycznych bardzo niechętnie przyjmuje zwroty wcześniej sprzedanych produktów.

– Ustawodawca wprowadził w Prawie farmaceutycznym rozwiązanie zupełnie inne. Produkty lecznicze, które nie uzyskały przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu mogą być wprowadzane do obrotu jeszcze przez 6 miesięcy. Natomiast produkty wprowadzone pozostają w obrocie do czasu upływu terminu ich ważności – wyjaśnia dr Dobrawa Biadun.

Według Konfederacji lewiatan, nie ma żadnych uzasadnionych przesłanek, aby w zakresie obrotu pozaaptecznego stosować odmienne regulacje, które są niezgodne z obowiązującymi normami rangi ustawowej. Ponadto wytwórcy nie będą w stanie sprzedać posiadanych i wytworzonych specjalnie na rynek pozaapteczny produktów.

Konfederacja Lewiatan proponuje ustalenie wielkości opakowania dla sprzedaży pozaaptecznej – maksymalnego opakowania 10 tabletkowego dla wszystkich kategorii. Za takim rozwiązaniem przemawia ekonomia produkcji i zakupu leku. Opakowanie 10-tabletkowe jest najpopularniejszym opakowaniem stosowanym na rynku farmaceutycznym.

Postuluje również wprowadzenie przejrzystych kryteriów kwalifikacji leków do wykazu leków sprzedawanych poza aptekami.

Konfederacja Lewiatan

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA