Na fermie drobiu w gminie Krzeszyce wykryto pierwsze w tym roku w woj. lubuskim i 31. w kraju ognisko ptasiej grypy. W gospodarstwie utrzymywanych jest ok. 94 tys. 12-13-tygodniowych indyków.

Jak informuje Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Zofia Batorczak, wszystkie ptaki zostaną uśpione i poddane utylizacji. Wprowadza się również obostrzenia i procedury związane z wystąpieniem choroby na obszarze, na którym wystąpiło ognisko ptasiej grypy.

Właściciel gospodarstwa zgłosił inspekcji weterynaryjnej masowe padnięcia swoich indyków. Chodziło o około 600 ptaków. Pobrane od nich próbki wysłano do referencyjnego laboratorium ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Dzisiaj ok. godz. 12 otrzymaliśmy wyniki badań potwierdzające wystąpienie u indyków wirusa ptasiej grypy typu H5N8. Niebawem rozpocznie się utylizacja ptaków. Wojewoda lubuski wyda rozporządzenie wytyczające obszar zapowietrzony – okręg o promieniu 3 km od ogniska choroby i zagrożony – co najmniej 10 km od ogniska – mówi Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Dochodzenie epizootyczne mające ustalić źródło zakażenia indyków prowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie. Ognisko choroby wykryto na fermie indyków we wsi Muszkowo. Gmina Krzeszyce znajduje się na terenie powiatu sulęcińskiego.

Ptasia grypa to choroba wirusowa. Stwarza zagrożenie przede wszystkim dla ptaków – zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością. Wirus H5N8 należy do szczepów zjadliwych dla ptaków, ale niestwarzających zagrożenia dla człowieka.

W związku z wykryciem ogniska choroby, hodowcom drobiu w woj. lubuskim zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Także stosowanie wymaganych zasad bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków. Chodzi m.in. o zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmienie oraz nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane oraz stosowanie odzieży i obuwia ochronnego w gospodarstwie oraz oddzielnych do obsługi oraz stosownie dezynfekcji.

Hodowcy powinni również informować odpowiednie instytucje o podejrzeniach wystąpienia choroby zakaźnej drobiu w ich fermach, a także unikać kontaktu z dzikimi ptakami. Nie wolno dotykać znalezionych zwłok padłych ptaków. O takich przypadkach należy również niezwłocznie informować służby weterynaryjne.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA