Neuca na skup akcji własnych w celu umorzenia przeznaczy nawet 63 mln zł do końca 2020 r. Maksymalna cena, po której będą kupowane akcje w ramach nowego buybacku, wynosi 315 zł za walor.

Neuca w okresie od 20 maja do 24 maja 2019 r. nabyła celu umorzenia 2978 akcji własnych. Średnia jednostkowa cena w tym okresie wyniosła 283,14 zł, wartość nominalna nabytych akcji to 1 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0656% udziałów w kapitale zakładowym spółki i dają łącznie 0,0656% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W tym roku spółka skupiła już akcje za 38 mln zł. Łącznie posiada 189.935 akcji własnych stanowiących 4,1868 % kapitału zakładowego i dających 4,1868 % głosów na WZA.

Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przez Ipopema Securities S.A. Nabycie akcji zostało zrealizowane na podstawie uchwały WZA spółki z 26.04.2019 r.

Red.

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/neuca-88-mln-zl-przychodow-z-dzialalnosci-leczniczej/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA