Naukowa Fundacja Polpharmy ogłosiła wyniki XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków fundacji. Tematem tegorocznej, XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: “Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii”.

Naukowa Fundacja Polpharmy zakwalifikowała 16 wniosków, które wpłynęły na konkurs. Wszystkie zostały skierowane do recenzji.

Rada Naukowa Fundacji na posiedzeniu 10 października, na podstawie recenzji i oceny własnej ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów z listy.

Laureatami XVIII edycji konkursu grantowego zostali:

  • Prof. Piotr Dzięgiel, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, UM Wrocław.

Tytuł projektu: Znaczenie białka SATB1 jako nowego celu w immunoterapii raka gruczołu piersiowego z wykorzystaniem adoptywnego transferu limfocytów T.

Koszt: 592 080,00 zł

  • Dr. Małgorzata Opydo-Chanek, Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ Kraków.

Tytuł projektu: Poszukiwanie nowej strategii uwrażliwienia komórek ostrej białaczki szpikowej na przeciwciała monoklonalne – ocena skuteczności działania mimetyków BH3, będących inhibitorami anty-apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2.

Koszt:496 200,00 zł

  • Prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański.

Tytuł projektu: Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji.

Koszt: 539 280,00 zł

Łączna wartość przyznanych grantów to – 1 627 560 zł.

Red. (źródło: Polpharma)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA