Mercator Medical chce wypłacić 5,3 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych. Daje to 0,5 zł na akcję. Tak podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca. Jeden z projektów uchwał dotyczy również skupu do 1 mln akcji własnych.

Proponowany w uchwale dzień dywidendy Mercator Medical to 19 czerwca. Jej wypłata miałaby nastąpić 26 czerwca.

“W 2019 r. spółka poniosła stratę netto w kwocie 1,85 mln zł. Aktualna sytuacja finansowa spółki oraz zyski wypracowane w latach poprzednich zgromadzone są na kapitale zapasowym spółki. Pozwalają jednak na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W proponowanej wysokości bez uszczerbku dla działalności oraz sytuacji finansowej” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W połowie kwietnia Mercator Medical podał, że szacunkowy wynik netto grupy w pierwszym kwartale wynosi około 20,4 mln zł. Dla porównania, w minionym okresie uzyskano: 0,7 mln zł straty netto w IV kwartale 2019 r. oraz 2,9 mln zł straty netto w I kwartale 2019 r.

Projekt uchwały dotyczącej skupu akcji własnych zakłada upoważnienie zarządu do nabycia łącznie do 1 mln walorów w okresie roku od decyzji akcjonariuszy. Celem zakupu akcji ma być ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki.

W czwartek na zamknięciu notowań kurs akcji spółki wyniósł 49 zł.

Red. (źródło: PAP Biznes)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA