Medicalgorithmics podpisał za pośrednictwem spółki zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC umowę z UnitedHealthcare Group, największą prywatną siecią ubezpieczeniową w USA, dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela (in network) na terenie USA.

Zgodnie z zapisami umowy, usługi na rzecz pacjentów, wykonane przez spółkę zależną od Medicalgorithmics – Medi-Lynx,  po 1 sierpnia 2019 r. będą rozliczane zgodnie z nowymi, uzgodnionymi w Umowie stawkami refundacyjnymi.

Zarząd spółki oczekuje wpływu porozumienia na wyniki operacyjne Grupy począwszy od IV kwartału 2019 r.

Jak czytamy w komunikacie, podpisanie umowy o współpracy z największą prywatną siecią ubezpieczeniową w USA jest dla całej Grupy Medicalgorithmics ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia średnioterminowego celu, jakim jest zmiana modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi. W ocenie zarządu, zmiana modelu biznesowego jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów Medi-Lynx – czytamy w komunikacie.

Spółka od pewnego czasu zauważała, że dotychczasowa formuła współpracy z ubezpieczycielami na rynku amerykańskim się wyczerpuje. Na początku roku broker Multiplan, jeden z dużych kontrahentów Medi-Lynx, zmienił stawki rozliczeniowe m.in. za badania wykonywane przez Medi-Lynx i był to dla spółki wyraźny sygnał, że należy przyspieszyć prace związane z przemodelowaniem formy współpracy w Stanach Zjednoczonych. Przejście na model „in network” czyli zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi stało się jednym z celów strategicznych Grupy. Teraz udało się zawrzeć umowę, która umożliwia pacjentom ubezpieczonym w UnitedHealthcare Group – największej prywatnej sieci ubezpieczeń zdrowotnych w USA, korzystanie w formule „in network” ze świadczeń oferowanych przez Medi-Lynx, czyli badań za pomocą urządzenia Pocket ECG. Spółka liczy, że zawarcie umów o oferowanie świadczeń w modelu „in network” jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów Medi-Lynx” – mówi Maksymilian Sztandera, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics.

W marcu, po zmianach stawek z Multiplanem, spółka poinformowała, że oczekiwany wpływ obniżenia stawek na przychody to 8,4 mln USD.

Zawarcie umowy definiującej też nowe stawki rozliczeniowe z UnitedHealthcare Group nie powinno istotnie zmienić tej wartości. W związku z tym, że umowa obowiązuje od 1 sierpnia, jej wpływ na wyniki będzie widoczny w IV kwartale tego roku. Docelowo oczekujemy zwiększonego wolumenu badań – ocenia Maksymilian Sztandera.

Red.

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/medicalgorithmics-487-mln-zl-przychodow-i-49-mln-zl-zysku/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA