Medcamp, spółka notowana na polskim rynku NewConnect, podpisała porozumienie inwestycyjne z większościowym udziałowcem NewLab Systems. To firma działająca w branży biotechnologicznej. Zajmuje się dystrybucją do placówek medycznych oraz laboratoriów odczynników oraz urządzeń służących do diagnostyki medycznej, m.in. koronowirusa SARS-Cov-2 (COVID-19).

NewLab Systems działa w branży biotechnologicznej od 2011 r. Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja do placówek medycznych oraz laboratoriów odczynników i urządzeń służących do diagnostyki medycznej. Strategicznym partnerem biznesowym tego podmiotu jest koreańska firma Seegene Inc. Jest ona producentem odczynników, materiałów oraz urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej, także koronowirusa SARS-Cov-2 (COVID-19).

Medcamp uzyskał na okres miesiąca prawo wyłączności dotyczące prowadzenia negocjacji w zakresie nabycia większościowego pakietu własnościowego w NewLab Systems. Strony porozumienia mają zamiar do 26 kwietnia 2020 r. ustalić warunki transakcji, w tym ilość sprzedawanych udziałów oraz cenę sprzedaży.

NewLab Systems jest obecnie wyłącznym dystrybutorem Seegene w Polsce. Warto również podkreślić fakt, że spółka w ostatnim okresie odnotowuje znaczny wzrost przychodów. Jest to efekt dystrybucji urządzeń, materiałów i testów do diagnostyki koronowirusa SARS-Cov-2 (COVID-19).

NewLab Systems współpracuje z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, szpitalami i prywatnymi laboratoriami w Polsce. Wyposaża je w innowacyjne rozwiązania diagnostyczne, opracowane przez Seegene w diagnostyce koronowirusa SARS-Cov-2 (COVID-19). Dzięki temu laboratoria te mogą świadczyć badania diagnostyczne na najwyższym światowym poziomie.

Podpisanie porozumienia inwestycyjnego w zakresie nabycia większościowego pakietu udziałów w NewLab Systems Sp. z o.o. stanowi kontynuację przyjętej przez nas strategii. Polega ona na realizowaniu nowatorskich projektów medycznych oraz biotechnologicznych. Podmiot ten prowadzi bardzo innowacyjną i perspektywiczną działalność, a epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) stwarza mu szanse na jeszcze mocniejszy rozwój biznesu – mówi Cezary Ziarkowski, prezes zarządu Medcamp S.A.

Jedną ze spółek portfelowych Medcamp S.A. jest działająca w branży biotechnologicznej Genxone S.A. Podała ona niedawno informację, że rozpoczęła, jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce, działania w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19). Genxone wykonuje badania we współpracy ze swoim strategicznym partnerem – spółką Diagnostyka Sp. z o.o. Jest ona obecnie największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce. Spółka Genxone zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2020 r.

16 oraz 17 marca 2020 r. Genxone i Diagnostyka zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami. Zgodnie z nimi Diagnostyka zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy Genxone wykrywające obecność SARS-Cov-2 (COVID-19) przy użyciu metody Real Time RT-PCR.

Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa na świecie Genxone opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury. Pozwalają one na przeprowadzanie testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19) zgodne ze standardami i wytycznymi WHO.

Medcamp podpisał także w ostatnim czasie z TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych porozumienie inwestycyjne. Na jego mocy zwiększy swoje zaangażowanie w Genxone z 15,9% do ponad 50% w kapitale zakładowym. Medcamp nabędzie akcje po cenie nie niższej niż 6,90 zł za jedną akcję.

W akcjonariacie Medcamp ujawniła się też notowana na rynku NewConnect spółka JR Holding ASI S.A. Posiada ona 2.620.000 akcji spółki stanowiących 10,02% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Medcamp S.A. to firma notowana na rynku NewConnect od 2007 r. Zajmuje się realizowaniem innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA