Liczba aptek w Polsce na koniec października 2017 r. wyniosła 14.936. Od dłuższego czasu liczebość aptek zwiększała się. Wyjątkiem był nieznaczny spadek w kwietniu 2017 r. Jednak październik bieżącego roku przyniósł zmianę trendu. Po raz pierwszy od wielu miesięcy liczba aptek spadła, w porównaniu do września 2017 roku zmniejszyła się o 40.

W stosunku do października 2016 roku liczba aptek nadal utrzymuje się na istotnie wyższym poziomie (+269 aptek), jednak obserwowane odwrócenie trendu może sygnalizować dostosowywanie się rynku do wprowadzonych regulacji prawnych i dążenie do stanu równowagi w nowym otoczeniu rynkowym – komentuje Marcin Gawroński, Senior Manager, Supplier Relations, Poland & Baltics, IQVIA.

Spadek odnotowano w segmencie aptek niezależnych – ich liczba zmniejszyła się o 65 w stosunku do września 2017 r. Finalnie, w październiku działało 8528 aptek niezależnych, o 375 mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Po okresie utrzymującego się wzrostu, liczba sieci aptek uległa stabilizacji. W październiku 2017 r. funkcjonowały 426 sieci aptek, do których należało łącznie ponad 6,4 tys. aptek. W stosunku do września 2017 r. przybyła jedna sieć apteczna.

Zachodzące od wielu miesięcy zmiany w strukturze rynku aptecznego spowodowały istotny wzrost segmentu aptek sieciowych, których udział wartościowy w październiku 2017 r. wyniósł niemal 60 proc. Z uwagi na nowe regulacje prawne, możliwe jest jednak spowolnienie tego trendu.

IQVIA jest globalnym dostawcą informacji, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz badań klinicznych. Powstała w rezultacie połączenia IMS Health oraz Quintiles, IQVIA.  Oferuje szeroki zakres rozwiązań wykorzystywanych w obszarze informacji dotyczących ochrony zdrowia, technologii, analityki i zdolności ludzkich.

Źródło: IQVIA

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA