Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży gwarantuje projekt ustawy, który 17 grudnia br. przyjął rząd. Zmiana dotyczy najczęściej stosowanych preparatów. Ich wykaz znajdzie się w obwieszczeniu refundacyjnym ministra zdrowia.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy mają umożliwić bezpłatne leki dla kobiet w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia).

Zaświadczenie wyda lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, albo lekarz w trakcie odbywania tej specjalizacji do momentu zakończenia ciąży. Może to zrobić także  położna podstawowej opieki zdrowotnej lub położna w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Uprawnienie będzie obejmować leki o kategorii dostępności “Rp”, czyli na receptę. Ich stosowanie przez kobiety jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z pozostawania w ciąży.

Uprawnienia do wystawiania recept na leki objęte programem uzyskają lekarze ginekolodzy lub położne, którzy stwierdzili ciążę, a także inni lekarze lub położne. Podstawą będzie zaświadczenia wystawione przez osobę stwierdzającą ciążę.

Ministerstwo Zdrowia oszacowało liczbę kobiet objętych ustawą. Darmowe leki dostanie co roku ok. 400 tys. kobiet.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wykaz darmowych leków zostanie opublikowany w pierwszej liście leków refundowanych po wejściu w życie ustawy. Na darmowe leki budżet państwa w pierwszym roku obowiązywania ustawy ma wydać ok. 14,5 mln zł.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA