W lutym 2018 r. w Polsce działało około 2 tys. laboratoriów diagnostycznych, zarówno jedno- jak i wielospecjalistycznych. Potencjał rynku jest duży, gdyż w 2017 r. ponad połowa Polaków wykonała badanie laboratoryjne – wynika z raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju”.

Rynek laboratoriów jest zdominowany przez małe i średnie pracownie diagnostyczne, które zaczęły masowo powstawać po roku 1989, m.in. ze względu na łatwość rejestracji tego rodzaju placówek. Ogółem, z analizy przeprowadzonej przez PMR wynika, że 60 proc. laboratoriów analitycznych w Polsce stanowią laboratoria prywatne. Kolejne 6 proc. obejmuje laboratoria prowadzone przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, w których udział może mieć również podmiot prywatny.

Z analizy PMR wynika duże zróżnicowanie formy własności laboratoriów w zależności od województwa. W województwie wielkopolskim aż trzy czwarte laboratoriów to podmioty prywatne. Na drugim biegunie znajdują się województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, gdzie udział podmiotów prywatnych w liczbie laboratoriów jest na najniższym poziomie w kraju. Wynikać to może z faktu, że są to jedne z najbiedniejszych województw w Polsce, biorąc pod uwagę dochody mieszkańców, więc potencjał dla prywatnych placówek jest tam dużo niższy niż w innych województwach.

Połowa Polaków wykonuje badanie laboratoryjne

Jak wynika z badania PMR, w 2017 r., do początku września nieco ponad połowa Polaków (52 proc.) wykonała badanie laboratoryjne (badanie krwi, moczu, innych płynów ustrojowych lub materiałów pobranych z organizmu), niezależnie od źródła ich finansowania (w ramach i poza obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym). Ze względu na wzrost zachorowalności na różne schorzenia wraz z wiekiem, częstość przeprowadzania badań również rośnie z wiekiem pacjenta. Miejsce zamieszkania jest, oprócz wieku, cechą, która najbardziej różnicuje Polaków jeżeli chodzi o częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych.

Outsourcing w szpitalach niepublicznych

Jak wynika z analizy PMR, w ponad 200 szpitalach w Polsce laboratorium prowadzi firma zewnętrzna (laboratorium outsourcingowe wykonujące całość badań w szpitalu lub tylko część – jako uzupełnienie świadczeń laboratorium szpitalnego). Odsetek szpitali z laboratoriami w outsourcingu jest najwyższy w województwie opolskim (gdzie jednak, w skali województw, jest niska liczba szpitali ogółem, co może wpływać na ten wynik), a najniższy w województwach podkarpackim i podlaskim.

Outsourcing jest zjawiskiem bardziej powszechnym wśród szpitali niepublicznych niż publicznych. Spośród szpitali posiadających laboratorium ok. 40 proc. szpitali niepublicznych posiada laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu. Z analizy PMR wynika ponadto, że outsourcing jest najbardziej popularny w grupie szpitali posiadających 101-250 łóżek.

Red. (Źródło: PMR)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA