Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, skierowanego pod obrady rządu, zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie rządowym Karta Dużej Rodziny, w ramach którego rodziny wielodzietne otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług. BCC, Konfederacja Lewiatan, PharmaNET, Pracodawcy RP i ZPP apelują o powrót do prac umożliwiających udział aptek w programie i nieuleganie presji korporacji aptekarskiej. 

Projekt zmian w prawie farmaceutycznym przewidywał m.in. złagodzenie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych. Ruch ten miał pozwolić na honorowanie przez apteki Karty Dużej Rodziny. Obecnie uczestnictwo w rządowym programie jest niemożliwe, ponieważ uznaje się je za niedopuszczalną reklamę. W praktyce sądowo-administracyjnej każda informacja czy wyróżnienia się apteki traktowanie jest jako naruszenie zakazu reklamy.

Jak informuje Konfederacja Lewiatan, korzyści z obniżenia współpłacenia przez rodziny wielodzietne za produkty nieobjęte refundacją są istotne i społecznie oczekiwane. Dowodzą tego zarówno wyniki badań przytoczone w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, jak i liczne sygnały docierające do resortu rodziny. Samorządowcy z Ostrowa Wielkopolskiego zapowiedzieli wystąpienie do rządu i parlamentu z postulatem odpowiedniej zmiany ogólnopolskiego prawa, by posiadacze ostrowskich kart Senior+ i Rodziny Trzy+ mogli korzystać ze zniżek i ulg w aptekach.

Organizacje gospodarcze zwracają uwagę, że uczestnictwo aptek w programie Karty Dużej Rodziny byłoby działaniem uzupełniającym rządowe programy prospołeczne, m.in. „500+”. Obecna rygorystyczna interpretacja zakazu reklamy aptek jest antypacjencka i antyspołeczna, gdyż doprowadziła do ograniczenia działań prospołecznych i prozdrowotnych, do których apteka jako placówka zdrowia publicznego jest wręcz zobowiązana – podkreślają.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA