Na nową listę refundacyjną trafiła biorównoważna cząsteczka stosowana w leczeniu chorób onkologicznych. Przyniesie to oszczędności po stronie płatnika, który na dotychczasową terapię tą substancją przeznaczał aż 380,6 mln zł – najwięcej, spośród wszystkich terapii molekułami objętymi refundacją.

Do katalogu programów lekowych trafiła pierwsza pangenotypowa terapia dla pacjentów WZW typu C. Program obejmujący tę terapię był w 2017 r. drugim największym w ujęciu kosztów refundacji – na jego finansowanie przeznaczono 436 mln zł.

Refundacja na rynku aptecznym

Liczba nowych pozycji na liście aptecznej w przybliżeniu równoważy liczbę produktów usuniętych. Na liście pojawiły się 34 nowe opakowania leków oraz 2 opakowania mlekozastępczej diety eliminacyjnej.

W porównaniu do poprzedniego zestawienia usunięto 33 opakowania leków oraz 3 opakowania wyrobów medycznych. Dodane pozycje to kolejne opakowania już dostępnych preparatów (np. z większą liczbą tabletek, zawierające substancję czynną w wyższej dawce, od innego producenta etc.), usunięte zaś to, poza jednym przypadkiem, pozycje nadal posiadające swoje odpowiedniki, obecne na liście. Wyjątkiem, o którym mowa, jest cząsteczka Nicotinamide, usunięta w ramach grupy limitowej “19.0, Witaminy – nikotynamid”. Grupa ta zawierała dotychczas jeden tylko produkt, którego dotychczasowa, urzędowa cena zbytu wynosiła 2,38 zł.

Nowością na liście jest cząsteczka Paliperidone, stosowana w leczeniu schozofrenii. Jest to kolejna opcja terapeutyczna w grupie limitowej “178.6, Leki przeciwpsychotyczne – rysperydon i paliperydon do stosowania pozajelitowego – postacie o przedłużonym uwalnianiu”.

Decyzją Ministerstwa Zdrowia utworzono również nową grupę “247.0. Szczepionki przeciw grypie”, obejmującą profilaktykę osób powyżej 65 r.ż. Cena szczepionki dla pacjentów (z 50% odpłatnością) będzie wynosić 22,88 zł.

Ogółem odpłatność pacjentów za produkty wzrośnie dla 428 opakowań, przy czym próg 10 zł przekroczony zostanie dla 30 pozycji (dla jednej z nich dopłata wzrośnie o 100 zł). Mniej pacjenci dopłacą do 395 opakowań produktów, przy czym min. 10 zł mniej do 30 pozycji, min. 100 zł mniej do 7 pozycji.

Lista S:

Nowa lista bezpłatnych leków zawiera po raz kolejny dobre informacje dla seniorów. Dodano do niej 17 pozycji, zawierających 9 substancji czynnych, już objętych refundacją w ramach programu 75+. Zmiany na liście objęły:

❖ zmiany wielkości opakowań, ich dostępności oraz wielkości dawek:

• cząsteczka Amlodipine dostępna jest w kolejnych opakowaniach, od teraz zawierających mniejszą liczbę tabletek (28 vs 30 dotychczas)
• wybrane produkty zawierające cząsteczkę Budesonide oraz jej kombinację z molekułą Formoterol dostępne są od teraz w dwukrotnie większych opakowaniach
• wybrane produkty zawierające cząsteczkę Latanoprost od teraz dostępne są w trzykrotnie większym opakowaniu
• dla produktów zawierających Telmisartan oraz Clopidogrel pojawiły się opakowania pochodzące z importu równoległego
• cząsteczka Metformin dostępna jest od teraz w dawce 1000 mg
• wybrane produkty zawierające cząsteczkę Brimonidine dostępne są od teraz w dużym opakowaniu
• cząsteczka Ezetimibe dostępna będzie w 6 kolejnych opakowaniach produktów

Z listy S wycofano 17 opakowań leków zawierających 9 substancji czynnych. W każdym przypadku seniorom pozostawiono jednak możliwość otrzymania leku pod postacią zamiennika.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA