Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonała analizy, ile kosztuje test na koronawirusa. Opublikowała raport dotyczący wyceny wykonania testów obecność wirusa SARS-CoV-2. Wycenę w Polsce obniżono w ostatnich dniach m.in. na podstawie analizy AOTMiT.

To ile, ile kosztuje test na koronawirusa zależy od wielu czynników. Średnie koszty materiałowe, osobowe i infrastruktury w przeliczeniu na wykonanie jednego testu oszacowano na 140 zł.

Obecnie liczba wykonywanych dziennie testów przekracza 10 tys. Wolumen ten może się zwiększać. Dlatego też dokonano również oszacowania kosztów stałych – osobowych i infrastruktury. Przy założeniu całodobowej pracy laboratorium i wykonywania średnio 500 testów na dobę.

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Istnieją różne praktyki w zakresie nie tylko pozyskiwania testów, ale również ich wykonywania.

W odniesieniu do testów wskazać należy, że są one kupowane ze środków własnych, uzyskiwane z Ministerstwa Zdrowia, wykorzystywane tylko w części, np. tylko do badania RT-PCR, ponieważ część do izolacji materiału laboratorium posiada we własnych zasobach. Niektóre laboratoria otrzymują również próbki, które poddano już procesowi izolacji RNA. Ze względu na powyższe oraz z uwagi na dużą rozpiętość kosztów testów, nie jest możliwe jednoznaczne oszacowanie kosztu świadczenia polegającego na wykonaniu testu wraz z kosztem odczynników – czytamy w raporcie.

Z przekazanych AOTMiT kosztorysów wynika, że część laboratoriów izoluje RNA w sposób automatyczny. Natomiast część w sposób manualny. Ze względu na niedostateczne wyposażenie, w niektórych laboratoriach jedynie część próbek mona izolować automatycznie. Dwa laboratoria dysponują sprzętem, który wykonuje zarówno izolację, jak i analizę próbek.

Biorąc pod uwagę powyższe założyć należy, że w przypadku manualnej izolacji RNA w trakcie jednej zmiany jeden analityk jest w stanie wykonać około 30 testów. Przy analogicznej obsadzie jak dla wcześniejszych obliczeń (6 etatów na dobę), w trybie pracy całodobowej laboratorium wykona średnio 180 testów na dobę – ocenia AOTMiT.

Ja wylicza, przyjąć należałoby wycenę opartą o dane przekazane przez laboratoria. Uwzględnia ona 3-proc. narzut kosztów związany z koniecznością wykonania powtórek oraz testów kontrolnych. Daje to 138,63 zł w przypadku wykonania samego badania.

Zwraca się uwagę na duży rozrzut cen samych testów oraz różne stosowane praktyki. Są to: zakup testu z własnych środków, uzyskanie testu z Ministerstwa Zdrowia, wykorzystanie jedynie części testu.

W związku z tym, trudno jest w sposób jednoznaczny wskazać wycenę świadczenia obejmującego wykonanie badania wraz z kosztem testu. Jednakże, przyjmując średnią cenę testu, obliczoną na podstawie danych przekazanych przez laboratoria, proponuje się ustalenie wyceny tego świadczenia na poziomie 280,32 zł. Jednocześnie, w przypadku pojawienia się na rynku testów o istotnie niższej cenie oraz możliwości powszechnego, szerokiego ich wykorzystania, wycena ta powinna zostać poddana rewizji – informuje AOTMiT.

Rekomendowaną do przyjęcia kalkulację wykonano przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby wykonywanych dziennie testów przez laboratoria. Według przekazanych przez nie danych jest to od 28 do 276, średnio 140 testów. Przy czym w blisko połowie laboratoriów liczba ta kształtowała się poniżej 100.

Jak podkreśla AOTMiT, są to informacje o liczbie badań realizowanej w momencie przekazania danych. Nie można zatem zakładać, że liczba ta nie ulegnie zmianie. Jednak Agencja nie dysponuje wiedzą o potencjalnej wielkości oraz kierunku tych zmian.

Red. (źródło: AOTMiT)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA