Grupa Krka osiągnęła za pierwsze sześć miesięcy 2020 r. wartość sprzedaży na poziomie 803,8 mln euro. Przychody z umów z klientami na sprzedaż produktów i usług wyniosły 801,8 mln euro. Wzrosły o 42,4 mln euro, czyli o 6% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Sprzedaż produktów na rynkach poza Słowenią wyniosła 763,5 mln euro i stanowiła 95% sprzedaży, jaką uzyskała Grupa Krka. Wielkość sprzedaży wyniosła 8 mld jednostek (tabletki, kapsułki, zastrzyki itp.). Stanowi to wzrost o 8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Region Europa Wschodnia

Największym regionem sprzedaży Grupy Krka był Region Europa Wschodnia, odpowiadający za 33,9% całkowitej sprzedaży. Sprzedaż regionalna osiągnęła 271,7 mln euro. Oznacza to wzrost o 20,2 mln euro lub wzrost o 8% rok do roku.

Sprzedaż produktów w Federacji Rosyjskiej, największym indywidualnym rynku, wyniosła 180,2 mln euro, co stanowi wzrost o 8% rok do roku. Wzrost sprzedaży odnotowano również na większości innych rynków Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Region Europy Centralnej

Drugim co do wielkości regionem pod względem sprzedaży był Region Central Europe, odpowiadający za 22,8% sprzedaży Grupy Krka. Sprzedaż produktów zarejestrowana w tym regionie wyniosła 182,7 mln euro, co oznacza wzrost o 13,6 mln euro lub wzrost o 8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W Polsce, największym rynku w regionie, sprzedaliśmy produkty za 85,9 mln euro, notując 8% wzrost rok do roku.

 Region Europa Zachodnia

Pod względem sprzedaży trzecim co do wielkości regionem był Region Europa Zachodnia z 181,6 mln euro, co stanowi 22,6% sprzedaży Grupy Krka. Sprzedaż produktów wzrosła o 11,1 mln euro, co stanowi 7% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Najwyższy wzrost odnotowano w Niemczech, krajach Beneluksu, Francji, Skandynawii i Portugalii. W Niemczech, największym rynku regionu, sprzedaliśmy produkty o wartości 47,9 mln euro, co oznacza wzrost o 18% rok do roku.

Region Europy Południowo-Wschodniej

W regionie Europy Południowo-Wschodniej sprzedaż produktów wyniosła 103,5 mln euro, co stanowi 12,9% sprzedaży Grupy Krka. Sprzedaż produktów wzrosła o 4,8 mln euro, co oznacza wzrost o 5% rok do roku.

Największy wzrost sprzedaży w ujęciu bezwzględnym odnotowano w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Macedonii Północnej.

“Na początku roku rozpoczęto wewnętrzne dochodzenie w sprawie domniemanych nieprawidłowości w spółce zależnej Krka Romania SRL. Dochodzenie nie wykazało żadnych dowodów na poparcie zarzutów nielegalnego obrotu lekami. Krka Rumunia wprowadziła dodatkowe środki w celu dalszej poprawy przejrzystości operacji i zgodności korporacyjnej oraz przekazała ustalenia z dochodzenia wewnętrznego rumuńskiej krajowej dyrekcji antykorupcyjnej” – informuje słoweńska firma farmaceutyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rynek krajowy

Na rynku krajowym sprzedaż produktów i usług spadła o 15% i wyniosła 38,3 mln euro. Mniejsza sprzedaż ogółem wynikała z mniejszych o 46% wpływów z usług uzdrowiskowych i turystycznych na skutek pandemii koronawirusa. Jednak sprzedaż produktów wzrosła o 7% rok do roku. Na rynku słoweńskim stanowiła ona 4,8% sprzedaży Grupy Krka.

Region Rynki Zagraniczne (Overseas Markets) wygenerował sprzedaż produktów w wysokości 24 mln euro (spadek o 2%). Stanowi to 3% udziału w sprzedaży Grupy Krka.

Sprzedaż według segmentów

Wzrosła sprzedaż leków na receptę i produktów zdrowotnych dla zwierząt. Sprzedano leków na receptę za 691,7 mln euro, co stanowi wzrost o 49,1 mln lub 8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Leki na receptę stanowiły 86,3% sprzedaży Grupy Krka.

Porównanie rok do roku pokazuje, że sprzedaż produktów bez recepty spadła o 2% i wygenerowała 61,5 mln euro (7,7% udziału w sprzedaży Grupy Krka).

Sprzedaż produktów zdrowotnych dla zwierząt wzrosła o 8% do 38,7 mln euro , co stanowi 4,8% sprzedaży Grupy Krka.

Uzdrowiska i usługi turystyczne wygenerowały 10 mln euro, co stanowi 1,2% udziału w sprzedaży Grupy Krka.

Nowe Produkty

Krka uzyskuje pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wprowadza na rynek nowych produktów. W I półroczu 2020 r. uzyskała pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla czterech nowych produktów (trzech leków na receptę i jednego bez recepty) w trzynastu postaciach farmaceutycznych i mocy.

Inwestycje

Według szacunków, Grupa Krka przeznaczyła 30 mln euro na inwestycje w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, z czego ponad 19 mln euro na spółkę dominującą.

Pracownicy

Pod koniec czerwca 2020 r. Grupa Krka zatrudniała 11.658 pracowników. Spośród nich 48% zatrudnionych było w spółkach zależnych i przedstawicielstwach za granicą. Aż 52% pracowników miało wykształcenie co najmniej uniwersyteckie. Razem z pracownikami agencyjnymi Krka zatrudniała łącznie 12.751 pracowników.

Akcjonariusze

Na koniec czerwca 2020 r. Krka posiadała łącznie 48.015 akcjonariuszy. W dniu 30 czerwca 2020 r. Kurs akcji Krka na Giełdzie w Lublanie kosztował 82,80 euro, co oznacza wzrost o 13,1% w stosunku do końca 2019 r., kiedy to kosztował 73,20 euro.

W pierwszej połowie 2020 r. Krka odkupiła łącznie 200.720 akcji własnych. Na koniec czerwca 2020 r. posiadała 1.434.972 akcji własnych, co stanowiło 4,376% wszystkich akcji.

Biznesplan 2020

Plan na 2020 r. przewiduje sprzedaż na poziomie 1,520 mld euro, a zysk netto na ponad 210 mln euro. Grupa zamierza przeznaczyć 134 mln euro na projekty inwestycyjne. Inwestycje będą przede wszystkim w celu zwiększenia i unowocześnienia obiektów produkcyjnych i infrastruktury oraz 10% przychodów na badania i rozwój.

“Zarząd jest nadal zaangażowany w realizację strategii stabilnej polityki dywidendowej. Zamierza przeznaczyć co najmniej 50% zysku netto akcjonariuszy większościowych Krka na wypłatę dywidendy z należytym uwzględnieniem potrzeb finansowych Grupy Krka związanych z inwestycjami i przejęciami. Nie sposób przewidzieć tempa, w jakim koronawirus będzie się rozprzestrzeniał, jak rozwinie się sytuacja, jakie będą następstwa i jakie działania podejmą dotknięte nim państwa. Dlatego uważnie monitorujemy sytuację i odpowiednio dostosowujemy się w krajach, w których działamy” – podaje Grupa Krka.

Red. (źródło: Krka)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA