Gedeon Richter rozszerza istniejącą już umowę licencyjną z Allergan, dotyczącą komercjalizacji leku kariprazyna o rynki większych krajów Ameryki Środkowej i Południowej – Argentyny, Brazylii, Chile, Ekwadoru, Kolumbii, Meksyku, Peru i Wenezueli.

Zgodnie z nowymi planami Gedeon Richter, firma Allergan będzie odpowiedzialna za rejestrację związku chemicznego w krajach objętych rozszerzeniem umowy. Zapłaci także na rzecz Richtera odpowiednie przedziałowe opłaty licencyjne od sprzedaży netto.

Jesteśmy zadowoleni z możliwości zwiększenia obszaru geograficznego, na którym kariprazyna będzie dostępna do leczenia chorych na schizofrenię, chorobę dwubiegunową typu I i depresję dwubiegunową. Tym samym zagwarantujemy dostęp do innowacyjnego leczenia wszystkim chorym na te bardzo złożone zaburzenia, wchodzące w zakres całego spektrum chorób psychicznych – mówi Gábor Orbán, dyrektor generalny Gedeon Richter.

Kariprazyna jest doustnym, przyjmowanym raz na dobę atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, zarejestrowanym przez FDA do doraźnego leczenia dorosłych chorych z epizodami maniakalnymi lub mieszanymi związanymi z chorobą dwubiegunową typu I (od 3 do 6 mg na dobę) oraz do leczenia epizodów depresyjnych związanych z chorobą dwubiegunową typu I (depresji dwubiegunowej) u dorosłych (1,5 lub 3 mg na dobę). Kariprazyna zarejestrowana jest także przez FDA ze wskazaniem do leczenia dorosłych chorych na schizofrenię (od 1,5 do 6 mg na dobę).

Mechanizm działania kariprazyny nie jest dokładnie poznany, jednak działanie leku może wynikać z jednoczesnej agonistycznej aktywności w stosunku do receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT1A oraz aktywności antagonistycznej wobec receptorów 5-HT2A. Analizy farmakodynamiczne wykazały, że kariprazyna działa jako częściowy agonista z wysokim powinowactwem do receptorów dopaminowych D3, dopaminowych D2 oraz serotoninowych 5-HT1A. W warunkach in vitro kariprazyna wykazuje nawet około 8-krotnie większe powinowactwo do receptora dopaminowego D3 w porównaniu z receptorem D2. Kariprazyna działa także jako antagonista receptorów serotoninowych 5-HT2B i 5-HT2A z odpowiednio wysokim i umiarkowanym powinowactwem, wiąże się także z receptorami histaminowymi H1.

Kariprazyna wykazuje także mniejsze powinowactwo do receptorów serotoninowych 5-HT2C i receptorów adrenergicznych α1A, natomiast nie wykazuje istotnego powinowactwa do cholinergicznych receptorów muskarynowych. Znaczenie kliniczne danych uzyskanych w warunkach in vitro nie jest znane.

Kariprazyna została stworzona przez Gedeon Richter Plc. we współpracy z firmą Allergan, która zgodnie z umową licencyjną wprowadziła tę substancję do obrotu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W ciągu ponad dziesięciu lat obie firmy przeprowadziły ponad 50 badań klinicznych z udziałem tysięcy pacjentów na całym świecie, oceniających skuteczność i bezpieczeństwo kariprazyny u pacjentów z różnymi chorobami psychicznymi.

Kariprazyna jest dostępna w Stanach Zjednoczonych od ponad 3 lat. Jest także zarejestrowana w Unii Europejskiej do leczenia chorych na schizofrenię. Została już wprowadzono do obrotu w 15 krajach europejskich.

Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie jest jedną z największych firm sektora farmaceutycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2018 r. osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro (1,6 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 3,2 mld euro (3,6 mld dol.). Wachlarz produktów obejmuje takie obszary terapeutyczne, jak ginekologia, ośrodkowy układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy. Spółka posiada największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Rozwija również produkty biopodobne.

Red.

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/gedeon-richter-gwarantem-obligacji-firmy-prima-temp/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA