Celon Pharma nie planuje obecnie akwizycji, ani dokapitalizowania Mabionu – poinformował Maciej Wieczorek, prezes farmaceutycznej spółki. Mabion zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, w szczególności na przyspieszenie rozwoju produktu leczniczego MabionCD20.

Celon Pharma ma obecnie 620.350 akcji Mabionu, stanowiących 4,52 proc. kapitału i 7,28 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

– Na tym etapie nie planujemy akwizycji. Celon Pharma nie ma planów dokapitalizowania Mabionu – mówi prezes spółki.

Poprzez spółkę Glatton ma on 1.006.226 akcji Mabionu stanowiących 7,33 proc. kapitału i 6,58 proc. głosów. Jest także największym akcjonariuszem Celon Pharmy. Posiada 66,67 proc. akcji i 75 proc. głosów.

– Poprzez Glatton jestem inwestorem w Mabionie i moje deklaracje w tym zakresie są jasne. Rozważam dokapitalizowanie poprzez Glatton spółki Mabion – deklaruje Maciej Wieczorek.

W połowie czerwca akcjonariusze Mabionu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 1.907.281 akcji serii U w celu podwyższenia kapitału zakładowego.

Emisja akcji ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej, z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje nowej emisji.

W maju zarząd Mabionu informował, że celem emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki. W szczególności na przyspieszenie rozwoju produktu leczniczego MabionCD20. Ponadto na “osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu do Europejskiej Agencji Leków”.

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą badania naukowe, wytwarzającą nowoczesne leki. Dział badawczo-rozwojowy tworzy ponad 40 naukowców. Spośród nich ¼ posiada tytuł doktora biologii molekularnej, farmacji lub chemii. Spółka inwestuje w rozwój innowacyjnych farmaceutyków stosowanych w leczeniu nowotworów, chorób neurologicznych, cukrzycy i innych schorzeń metabolicznych. Środki finansowe na badania nad nowymi lekami pozyskiwała ze sprzedaży odtwórczych produktów leczniczych, a także z funduszy unijnych uzyskanych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Mabion S.A. jest polską spółką biotechnologiczną, której celem jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu onkologicznych leków biopodobnych do istniejących na rynku oryginalnych leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych). Priorytetowym projektem jest wprowadzenie preparatu MabionCD20 na jak największą liczbę światowych rynków. Spółka prowadzi także inne projekty. Są to m.in. badania nad lekami MabionMS czy MabionEGFR. Od 2013 r. jest notowana na głównym rynku GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Red. (źródło: PAP Biznes, pharmatrends.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA