środa, Listopad 20, 2019

Lekarze będą premiowani za efekty leczenia pacjentów

Lekarze będą premiowani za efekty leczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce płacić lekarzom za dobre wyniki ich działań, a nie za wykonane procedury medyczne. Na...

Pakt dla Zdrowia 2030 stworzyły komitety KO, PSL, SLD i PiS

Pakt dla Zdrowia 2030, zawierający priorytety zdrowotne na najbliższe lata, podpisali liderzy czterech największych komitetów: KO, PiS, PSL i SLD . W Pakcie znalazło się...

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego podpisana przez prezydenta

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego została podpisane przez prezydenta 4 października br. Dostosowanie polskiego prawa do unijnego systemu ma zapobiegać sprzedaży sfałszowanych leków. Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego, która...

Rozbito dwie grupy przestępcze wyprowadzające leki z Polski

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, policja i funkcjonariusze ABW zatrzymali 16 osób, które należały do dwóch grup przestępczych wyprowadzających z Polski leki, które były sprzedawane...

Żłobek ma prawo żądać informacji o szczepieniach dzieci

Organ prowadzący żłobek ma prawo żądać informacji o szczepieniach dzieci od ich rodziców lub opiekunów prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę wojewody...

Zmiany na liście refundacyjnej obowiązującej od 1 września 2019 r.

Zmiany na liście refundacyjnej to m.in wycofanie z refundacji aptecznej 29 opakowań leków i suplementów diety, a włączenie do niej 87 innych. Finansowania nie...

Europejski rynek apteczny – zamknięty vs. otwarty

W Europie (Unia Europejska oraz EFTA) nie ma jednolitych czy dominujących sposobów regulacji rynku aptecznego, można jednak wyróżnić dwa podstawowe modele: model rynku zamkniętego...

Prezes stowarzyszenia STOP NOP prawomocnie skazana za pomówienie lekarza

Prezes stowarzyszenia STOP NOP prawomocnie skazana za pomówienie lekarza. Justyna Socha pomówiła epidemiologa sugerując, że jest lobbystą firm farmaceutycznych – uznał w Sąd Okręgowy...

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów wzrośnie

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów ustali rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Konieczność wydania nowego aktu wynika z realizacji zmienionej w lipcu 2019 r. ustawy o sposobie...

Nowela Prawa farmaceutycznego podpisana przez prezydenta

Nowela Prawa farmaceutycznego rozszerza katalog leków, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą. Chodzi o leki dostępne...

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych zaakceptował Senat

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych wyliczane jest w następujący sposób: kwota bazowa, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych, zostanie podwyższona z...

Wyjazdy do sanatorium mają nowe zasady 

Wyjazdy do sanatorium mają nowe zasady - o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można starać się najwcześniej rok po zakończeniu poprzedniego. Trzeba je dostarczyć do...

Mapy potrzeb zdrowotnych – najnowsze dane

Mapy potrzeb zdrowotnych są dostępne na platformie internetowej – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Została ona zrealizowana w formie aplikacji webowej, a dostęp do...

Rozszerzenie katalogu leków w ustawie Prawo farmaceutyczne

Rozszerzenie katalogu leków, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą umożliwia nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, którą...

OPINIE

Translate »