Informatyzacja ochrony zdrowia w Polsce jest jednym z pięciu filarów „pakietu Szumowskiego”. Skierowano do konsultacji ustawy: o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i pilotażu e-recepty. O tym, co udało się już osiągnąć w tej dziedzinie – poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński 

Ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta w konsultacjach

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

W IKP pacjenci będą mieli w przyszłości dostęp do historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. „To będzie miejsce w którym pacjent będzie mógł skorzystać z e-usług w systemie ochrony zdrowia. Dzięki niej pacjenci będą mieli dostęp do informacji o wystawionych receptach i udzielonych świadczeniach. Wierzę, że większa transparentność jest niezbędna by prowadzić debatę o systemie ochrony zdrowia na równych warunkach”. Przepisy ustawy o IKP umożliwią także pielęgniarkom i położnym wystawianie recepty nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem internetu wyjaśnia wiceminister Janusz Cieszyński..

Internetowe Konto Pacjenta będzie powiązane ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), który funkcjonuje z dużym pozwodzeniem. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia dane dostępne obecnie w ZIP będą także widoczne w IKP, a posiadacz konta w jednym z serwisów będzie mógł bez dodatkowego logowania się skorzystać z drugiego.

Wykorzystamy bezcenne doświadczenia Funduszu zdobyte podczas  prowadzenia ZIP, a ponad 1,5 mln jego użytkowników będzie mogło od razu skorzystać także z IKP – mówi wiceminister Cieszyński.

Projekt ustawy przewiduje także możliwość zamieszczenia w dokumentacji medycznej informacji o koszcie leczenia pacjenta.

Pilotaż e-recepty w Siedlcach i Skierniewicach

Wiceminister przypomniał, że od lutego w Siedlcach i Skierniewicach trwa pilotaż e-recepty. W tej chwili testowane jest oprogramowanie (sprawdzana jest poprawność działania oraz przyjętych procedur organizacyjnych).

Wprowadzenie e-recepty będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów i lekarzy. W ten sposób wystawionej recepty pacjenci nie zgubią, nie zniszczą. Zniknie też problem nieczytelnie wypisanych recept czy braku podpisu lekarza bądź pieczątki. Korzyścią dla pacjenta będzie także możliwość wykupienia części preparatów w jednej aptece, a pozostałych w innej, gdy np. w tej pobliskiej nie będzie wszystkich przepisanych na recepcie. Będziemy mogli także dbać o zdrowie naszych bliskich i upoważnić ich do wglądu w historię wypisanych im recept. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób starszych, które mają być jednymi z największych beneficjentów elektronizacji systemu ochrony zdrowia. Zainteresowanie pilotażem było tak duże, że zgodziliśmy się na zwiększenie liczby aptek biorących w nim udział. Pierwsza grupa 200 pacjentów, dla której będą wystawiane e-recepty, zostanie włączona do pilotażu na początku maja. Wtedy zostanie też udostępnione Internetowe Konto Pacjenta. Zależy nam by pilotaż e-recepty był wprowadzony stopniowo. Kiedy tylko będziemy gotowi, rozszerzymy zakres jego funkcjonowania na kolejne miejscowości – zapewnia wiceminister Cieszyński.
Szpitale i przychodnie, w których pacjenci będą mogli otrzymać  e-Recepty:
  • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
  • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach
    (siedziby przy: ul. Niedziałka 14, ul. Kleeberga 2, ul. Romanówka 19),
  • Zespół Lekarzy Specjalistów Medica w Siedlcach,
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
  • NZOZ JUDYTA Sp. z o. o. w Skierniewicach
    (siedziby przy: ul. Reymonta 16, ul. Orkana 6).

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia e-receptę będzie można zrealizować w każdej aptece już  od końca tego roku, a od 1 stycznia 2020 r. cały obieg recept będzie funkcjonował wyłącznie elektronicznie.

Projectathon

Rozpoczął się Projectathon, w którym z udziałem siedmiu producentów oprogramowania gabinetowego oraz aptecznego sprawdzana jest poprawność komunikacji systemów w całym procesie obsługi – od zapisu po realizację e-Recepty.

Dzięki przeprowadzeniu testów systemów  jeszcze przed wystawieniem e-usługi dla realnych użytkowników  możemy  zidentyfikować i wyeliminować ewentualne błędy. Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa pacjentów – ocenia wiceminister Cieszyński.

Red. (źródło: mz.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA