Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) uhonorowała Inicjatywę Angels Boehringer Ingelheim w ramach programu Współpracy na Rzecz Zdrowia (Health Collaboration 2018), w kategorii Best Service Delivery.

Przedsięwzięcie zostało wyróżnione za wdrożenie transformacyjnej zmiany w sferze jakości opieki nad pacjentami z udarem. Niekomercyjny projekt Boehringer Ingelheim, realizowany w Europie przy ścisłej współpracy z IQVIA, ma poprawić jakość postępowania w zakresie diagnostyki oraz leczenia udarów na całym świecie.

Ideę poparły liczne instytucje, m.in. Europejskie Stowarzyszenie Udarowe (European Stroke Organisation, ESO), Światowa Organizacja Udaru Mózgu (World Stroke Organisation, WSO), Porozumienie na Rzecz Walki z Udarem w Europie (Stroke Alliance for Europe, SAFE), RESQ, SITS, QASC Europe, Medtronic, Brainomix oraz szereg innych organizacji i społeczności skupionych wokół poprawy opieki nad pacjentami z udarem.

IQVIA pełni rolę zarządczą oraz administracyjną projektu, odpowiadając m.in. za rekrutację szpitali, doradztwo oraz działania szkoleniowe i edukacyjne dla specjalistów zajmujących się udarami, poszerzające ich wiedzę i kompetencje w zakresie optymalnej opieki nad pacjentami.

Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani jakością pracy oraz poziomem zaangażowania konsultantów IQVIA. Współpraca ta w ogromnym stopniu przyczyniła się do sukcesu Inicjatywy Angels – mówi Thomas Fischer, Head of the Global Angels Initiative, BI.

Projekt Boehringer Ingelheim został wybrany przez jury EFPIA spośród ponad 80 zgłoszeń jako „wyróżniający się na tle pozostałych”. W uzasadnieniu werdyktu podano, że Inicjatywa Angels jest „imponującym projektem strategicznym, o jasno określonych celach i znakomitej współpracy pomiędzy licznymi interesariuszami w wielu krajach.”

Nadrzędnym celem Inicjatywy jest przygotowanie możliwie największej liczby szpitali do przyjęcia i zapewnienia optymalnej opieki pacjentom dotkniętych udarem, jak też podniesienie jakości leczenia w jednostkach już istniejących. Kluczową rolę w implementacji projektu pełnią Konsultanci (Angels) pracujący z lekarzami, pielęgniarkami oraz członkami zespołów ratunkowych, tworząc i optymalizując ścieżki postępowania terapeutycznego związane z opieką nad pacjentami z udarem.

W samej Europie co 30 minut pacjent z udarem umiera lub staje się niepełnosprawny – nie tylko z powodu samego udaru, ale też z powodu podjęcia leczenia w niewłaściwym, nieprzystosowanym do tego szpitalu. Celem tej inicjatywy jest doprowadzenie do zmiany status quo. Cieszymy się, że nasze wspólne starania zostały docenione przez EFPIA. Wspólnie z pozostałymi partnerami pragniemy pracować dalej na rzecz poprawy jakości leczenia udarów na całym świecie – ocenia Chris Pepler, Senior Vice President, Contracted Sales and Medical Solutions, IQVIA. 

Od momentu wdrożenia w 2017 r., dzięki Inicjatywie Angels zrekrutowano do projektu blisko 2,5 tys. szpitali z ponad 60 krajów na świecie. Leczeniem objęto ponad 1,3 mln pacjentów.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA