W 2016 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły w Polsce 184 przedsiębiorstwa, które nazywane były przedsiębiorstwami biotechnologicznymi. Wśród nich:

• 105 (57,1 proc. ogólnej liczby) to przedsiębiorstwa, w których dominowała działalność oparta na wyko-rzystywaniu technik biotechnologicznych. Jest to kategoria przedsiębiorstw biotechnologicznych wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w działalności biotechnolo-gicznej (DBF);

• 118 (64,1 proc.) przedsiębiorstw prowadziło badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Jest to kategoria przedsiębiorstw wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa prowadzące działalność B+R w dziedzinie biotechnologii (BRDF)3. Wśród nich 73 przedsiębiorstwa zajmowały się tylko działalnością B+R w dziedzinie biotechnologii, a 45 łączyło działalność badawczą i rozwojową z produkcją biotechnologiczną;

• 66 (35,9 proc.) przedsiębiorstw zajmowało się tylko produkcją biotechnologiczną;

• 109 (59,2 proc.) to przedsiębiorstwa małe (o liczbie pracujących 49 osób i mniej), 47 (25,5 proc.) – przedsiębiorstwa średnie (od 50 do 249 osób), a 28 (15,2 proc.) – duże (250 osób i więcej).

Przedsiębiorstwa biotechnologiczne prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii

W 2016 r. nakłady wewnętrzne na działalność w dziedzinie biotechnologii wyniosły 761,1 mln zł, tj. o 23,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Wśród przedsiębiorstw biotechnologicznych odnotowano spadek nakładów wewnętrznych na działalność obejmującą produkcję biotechnologiczną – o 133,1 mln zł (o 20,1 proc.); zmniejszyły się również nakłady na działalność badawczą i rozwojową – o 95,5 mln zł (o 29,2 proc.). Uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, największy wzrost (o 9,1 proc.) nakładów na działalność w dziedzinie biotechnologii odnotowano wśród przedsiębiorstw o liczbie pracujących 49 osób i mniej.

Nakłady wewnętrzne w przedsiębiorstwach biotechnologicznych na działalność w dziedzinie biotechnologii

W Polsce w 2016 r. w działalność biotechnologiczną zaangażowanych było 8875 osób, z czego 3073 osób pracowało w przedsiębiorstwach (o 21,3 proc. więcej niż przed rokiem). Biotechnologiczną działalnością badawczą i rozwojową zajmowało się w przedsiębiorstwach 1166 osób, tj. o 15,7 proc. więcej niż w 2015 r.

Pracujący w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach, stan w dniu 31 XII

Działalność badawcza i rozwojowa w dziedzinie biotechnologii

W 2016 r. działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii prowadziło 238 podmiotów, z czego sektor przedsiębiorstw stanowił 58,4 proc. (przedsiębiorstwa – 49,6 proc.).

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w 2016 r. wyniosły 652,3 mln zł, z czego nakłady podmiotów sektora przedsiębiorstw stanowiły 46,0 proc. (w tym nakłady przedsiębiorstw – 35,6 proc.), sektorów rządowego i prywatnych instytucji niekomercyjnych – 3,0 proc., a sektora szkół wyższych – 51,0 proc.

W odniesieniu do 2015 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R w biotechnologii zmniejszyły się o 23,3 proc.

W 2016 r. liczba osób stanowiących personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosła 6968 i była o 17,9 proc. niższa niż w 2015 r.

Red. (źródło: GUS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA